DE NEP-PROGNOSES VAN LINKS!

nepprognose

Bijvoorbeeld:  de UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017 is “natte vinger”werk!

De massa-immigratie heeft de grootste bevolkingsgroei in jaren veroorzaakt. Meer dan 1.612.390 Personen zijn op dit moment werkloos. “De beroepsbevolking stijgt naar ruim 9 miljoen personen in 2017. In 2016 groeide de beroepsbevolking met 0,7% en in 2017 met 0,9%. De beroepsbevolking neemt toe omdat de totale bevolking groeit”, adus de prognoses van links!

Dit is niet alleen appels met peren vergelijken, maar volkomen ONJUIST! Per definitie betekent een stijging van de bevolking niet, dat de beroepsbevolking meestijgt! De stijging die wordt veroorzaakt door de massa-immigratie zal de beroepsbevolking zeker NIET doen stijgen maar juist in verhouding enorm doen dalen, vanwege het bijzonder lage (tot geen) beroepsniveauprofiel van de immigranten!

CBS constateerde al in het begin van 2000 dat Niet-westerse allochtonen beroepen hebben met een gemiddeld lager niveau dan autochtonen. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Eén verklaring hiervoor is dat allochtonen minder opleiding genoten hebben. De helft van de allochtonen heeft een elementair of lager beroep!
Niet-westerse allochtonen die deel uitmaken van de werkzame beroepsbevolking hebben veel vaker een beroep op een elementair of veel lager niveau dan autochtonen.
Hier spreken wij dus van immigranten die ong. 20 jaar geleden in Nederland zijn gekomen. Immigranten die dus niets gratis kregen en zelf in hun onderhoud moesten voorzien.

De massa-immigratie van ‘vluchtelingen’ die de laatste decennia zijn binnengehaald, bestaat uit groepen die nauwelijks of helemaal geen opleiding hebben genoten en komen uit landen die grotendeel als “derde wereldlanden” worden beschouwd. Bovendien krijgen zij alles op een presenteerblaadje, uitkeringen, woningen, onderhoud, enz. De stimulatie om te werken is bij deze groepen dus bijna nihil! Naast hun volkomen gebrek aan opleiding kan worden gesteld dat deze groepen dus absoluut NIET als “Beroepsbevolking” mogen worden geclassificeerd!

Bottomline is dus dat de zogenaamde “groei” van de Arbeidsmarktprognose nooit heeft plaatsgevonden en met de voortdurende massa-immigratie nooit zal plaatsvinden!

Door Realpredictor.

Advertenties