GOKSCHULDEN

staatsschuld-2013-450-miljard-euro

Nederland 2017: 530 miljard!

De verkiezingsbeloften vliegen je weer om de oren.

Maar kijken we eens nuchter naar de Staatsschulden die enkele landen van de Europese Unie hebben. Daaruit blijkt feitelijk dat de politieke elite – (zogenaamde volksvertegenwoordigers) – niet in staat zijn, om de schuld naar beneden te brengen. Een wanprestatie waarvoor die men zich als volksvertegenwoordiger zou moeten schamen.

Japanse vechters plegen Harakiri als ze falen, maar onze volksvertegenwoordigers krijgen een beter baantje als ze falen. Iets van burgemeester of voorzitter van een of andere belangengroep verbonden aan de politieke elite. Zo blijft men elkaar de baantjes toespelen.

Schrik niet, maar lees het eens goed. Het staat in dollars en voor het leesgemak vermeld ik het zoals het staat gepubliceerd.

Italië, 3000 miljard dollar schuld.
Duitsland, 2100 miljard
Frankrijk, 2000 miljard
Spanje, 1000 miljard
Griekenland, 574 miljard
Nederland 530 miljard
Ierland, 233 miljard dollar schuld.

Dan komt de vraag in me op: als U weet dat al die landen dergelijke grote schulden hebben en wij al zoveel hebben moeten inleveren en dat de toekomst er nog slechter uit gaat zien, dan kan er toch maar een oordeel zijn: Stoppen met deze manier van politiek bedrijven.

Van de week ook weer te lezen dat instellingen zoals zorginstellingen, ziekenhuizen en universiteiten en scholen 12 miljard verloren hebben aan het gokken met geld op derivaten.
Derivaten, is het gokken of bijvoorbeeld de prijs van aardolie omhoog of omlaag gaat.

Een te verachten gokspel dat door de overheid volledig verboden had moeten worden. Geld voor universiteiten, scholen en ziekenhuizen dient voor opleiding of zorg en niet om er op een aandelenbeurs mee te gokken.

In 2002 bedroeg onze Staatsschuld 168 miljard euro. Nu na meer dan 15 jaar lid te zijn van de Europese Unie is onze Staatsschuld opgelopen naar bijna 500 miljard euro.
Dat is een toename van jaarlijks 500-168= 332 miljard, gedeeld door 15 is dat jaarlijks een dikke 22 miljard.

De zorgverzekeraars hebben in goed 11 jaar tijd een potje kunnen sparen van 12 miljard euro. Tel daarbij de kosten eens op van de personeelskosten die alle zorgverzekeraars jaarlijks hebben en die rond de 2,5 miljard liggen.
Als we dus naar het oude collectieve zorgstelsel terug waren gegaan dan hadden we 11 x 2,5 miljard = 27,5 + die 12 miljard geeft dat bijna 40 miljard euro kunnen besparen.

Natuurlijk zou er op de inkoop van medicijnen enorm veel te besparen zijn als de politici niet samen met de farmaceuten op een kussen zouden slapen. Waarom kosten medicijnen in Turkije een fractie van de door ons in Nederland betaalde geneesmiddelen. Besparingen van 80% zijn makkelijk te behalen als je elders inkoopt en of zelf maakt.

In 2014 waren de kosten van de geneesmiddelen 95 miljard euro. Zelf even zoeken op internet, dan gaan u de ogen echt open.
Als ik als inkoper van medicijnen weet dat de geneesmiddelen in Turkije nog geen kwart kosten van de prijs die wij hier in Nederland betalen, dan kunt u wel uitrekenen dat we jaarlijks meer dan 71 (eenenzeventig) miljard zouden kunnen besparen.

Voor het totaal overzicht van besparingen die we zouden kunnen realiseren als we een regering krijgen die naar zijn burgers luistert en waarin die burger een actieve rol kan bepalen door middel van een bindend referendum, dan zou ons dat heel veel geld besparen.

Besparing door uit de EU te stappen 22 miljard euro
Zorgstelsel terug naar oude situatie 40 miljard euro.
(Inclusief terugdringen van bureaucratie)
Medicijnen goedkoper inkopen 71 miljard euro.

Sub totaal: 133 miljard euro.

Als we verder stoppen door rente te betalen over de Staatsgarantie bij exportkredieten dan hebben we weer een jaarlijkse besparing van 14 miljard euro

Als we de invoerrechten die nu aan Brussel afgestaan moeten worden en die een grootte hebben van circa 10 tot 14 miljard jaarlijks, weer ten goede aan de Nederlandse samenleving mogen besteden dan hoeven we niet meer te bezuinigen op het aantal plasbeurten in verzorgingshuizen.

Als we via het systeem van het bindende referendum een Kabinetsbeleid krijgen dan kan het ambtenarenapparaat met 60% teruggebracht worden, dan zou dat nog eens 60 miljard euro opleveren.

Dus in totaliteit zouden we het volgende bedrag kunnen besparen als we een nieuwe moderne vorm van een landelijk bestuur krijgen.

Sub totaal van 133 miljard euro
Exportkredieten 14 miljard euro
Invoerrechten ± 12 miljard euro
Bindend referendum voordeel 60 miljard euro

Totaal bedrag 219 miljard euro op jaarbasis.

Het is zinvol als u over deze bedragen eens nadenkt.
Dat u nadenkt, of u weer voor de gevestigde politieke en falende regenten kiest of voor nieuwkomers. Want de shit en ellende die de huidige politieke partijen hebben veroorzaakt daar mogen we best eens afscheid van nemen. Toch?!

Als u op 15 maart in het stemhokje staat, hoop ik dat u dit overzicht in uw hoofd heeft geprent.

Geef nieuwkomers zoals het Forum van Democratie een kans om te laten zien dat het echt wel anders kan.
Maak ze samen met de PVV, 50Plus en mogelijk VNL, zo sterk dat ze een Kabinet kunnen vormen op basis van dat Bindend Referendum.

Als enige heeft het Forum van Democratie heel nadrukkelijk aangegeven dit als speerpunt te willen gaan doen: Bindend Referendum.`Vandaar uit kunnen wij als burgers, net zoals de Zwitsers, bepalen wat er met ons land gebeurd. Daar werkt het prima en wij gaan het nog beter doen dan de Zwitsers.

Bedenk wat u stemt, maar accepteer niet meer dat we weer met loze verkiezingsbeloften te maken krijgen.

Sjef Smeets, Boxmeer

http://www.ziekvandepolitiek.nl

Advertenties