DE DOLLE STIER: DE ELITE

dolle-stier

De elite is vervreemd, niet van het volk, maar van de Realiteit!

Massa-immigratie. De elite kan het volk dan wel murw proberen te beuken met cultuurverrijking, naastenliefde en solidariteit, maar de realiteit van arbeidsverdringing, woningverdringing en van tal van andere problemen wordt vooral door het volk ervaren en niet door de elite. In het verlengde hiervan zien we hoe de vervreemding tussen elite en realiteit plaatsgrijpt ten koste van het volk. I
Nog steeds heeft het volk niet ten volle door wat de elite met haar doet door de constante aanvallen op de blanke man, op de heteroseksuele man, de westerse mens, de ‘gezondverstand’-arbeider.

Afwending door de elite van de realiteit en de realiteit van het volk is het echte doldwaze avontuur. Men riskeert verarming en proletarisering, zelfs burgeroorlog in en van Europa. Men riskeert doelbewust een militair conflict met een nucleaire macht als Rusland. Men laat doelbewust immigranten binnen die onze cultuur haten, vaak geweld verheerlijken en sociaal-economisch een uitzichtloze en ontevreden toekomst tegemoet gaan. Men is bezig de bevolking te veranderen. Timmermans, Schaüble en vele andere leden van de elite winden daar geen doekjes om. Veranderen betekent vernietigen wat eeuwen heeft bestaan voor de eindeloze toekomst. Het is de totale onverantwoordelijkheid die het gedrag van onze elite bepaalt. Men legt zelfs geen formele verantwoording meer af – men ‘legt het nog eens een keer uit’.

De dolle stier in de arena is dan ook niet het volk; het is de elite die het volk probeert te vertrappen en te doorboren met haar horens. De toeschouwers zijn de feiten, de realiteiten, onze voorouders en culturele en historische verworvenheden. Zij kijken wie er gaat winnen: de elite of de realiteit. Wint de eerste, dan gaat alles eraan.

http://www.novini.nl/de-dolle-stier/

Advertenties