Aanklacht tegen de linkse pers en de publieke omroep

fakenews-eu

Een artikel uit 2003. Er is in 2017 nog steeds niets veranderd!

Geachte dames en heren van de (linkse) pers,

Dit is een aanklacht tegen U. Een aanklacht, omdat u uw werk niet onafhankelijk uitvoert. U schurkt tegen de macht, de politiek aan, zonder uzelf vragen te stellen. Zonder onafhankelijk onderzoek te verrichten. En dat kan niet anders, want u maakt zelf deel uit van het establishment. Het establishment waartegen Pim Fortuyn het opnam. Fortuyn die weer zorgde voor discussie en oppositie. Die openlijk protesteerde tegen de vastgeroesde publieke sector en de bestuurlijke toplaag. Die het monopolie van de gedachtenpolitie in Nederland doorbrak door te laten zien dat vrijheid van meningsuiting een heilig goed is.

Maar gefeliciteerd: u heeft het voor elkaar gekregen. Nog geen 9 maanden na de liquidatie van Fortuyn heeft de PvdA haar verlies weer goedgemaakt. Nederlanders, het volk, de burgers, stonken er met open ogen in. Veel van wat Fortuyn heeft blootgelegd, is door uw slimme inzet van media en middelen weer hersteld.

Wijzelf hebben met volslagen afgrijnzen de verkiezingscampagne van 2003 gevolgd. Het is ons gebleken dat de NOS het PR-bureau is van de PvdA, zoals Pim Fortuyn al suggereerde. Door sublieme journalistiek kon zonder al te veel moeite, het verlies van mei 2002 weer worden goed gemaakt. Dames en heren van de publieke omroep, wij beschuldigen U ervan dat u misbruik maakt van publieke gelden, van belastinggeld, voor tendentieuze berichtgeving en propaganda.

“Er zijn ruwweg twee manieren mogelijk om de toegenomen kritiek van “het publiek” op “de media” te duiden. Allereerst kan deze ontwikkeling begrepen worden in termen van een maatschappelijke tweedeling tussen collectief opererende instanties (zoals politiek en media) en de individuele burger. Ten tweede kan op het niveau van de journalistieke beroepsgroep zelf worden gekeken naar factoren, die het functioneren van de nieuwsmedia bekritiseerbaar maken”.( … )

“Om uit die Ivoren Toren te komen, zal de journalistiek moeten leren de deuren aan alle kanten op te zetten, het eigen huiswerk inzichtelijk en controleerbaar te maken, en de interactie met de burger serieus aan te gaan en een plaats te geven.” (Bron: AD Tijdsdocument)

Redactie PimFortuyn.com, februari 2003

Advertenties