Waarom hoger opgeleiden modieuze kuddedieren zijn!

indoctrinatie

Hoger opgeleiden wilden in de EU blijven, lager opgeleiden wilden er uit!

Wie naar de universiteit gaat, loopt het risico daar tot conformist te worden opgeleid. Hoger opgeleiden vallen niet graag uit de boot. Lager opgeleiden worden minder geleid door wat je geacht wordt te vinden.

Bij de referenda over de Europese Unie in 2005 en 2016 stemden hoger opgeleiden veel vaker vóór de Europese Grondwet en vóór het Associatieverdrag met Oekraïne. Partijen die veel gesteund worden door hoog opgeleiden, zoals GroenLinks en D66, zijn het meest in de weer met door mensen veroorzaakte klimaatverandering.
Hoger opgeleiden noemen zichzelf vaker ‘duurzaam’ – liever nog: sustainable – en melden zelfs in hun accounts op sociale media dat ze zich betrokken voelen bij climate change.

Zou het kunnen zijn dat een hogere opleiding juist bijdraagt aan het ondermijnen van de onderzoekende natuur van de beoefenaars van de wetenschap? En bijten universiteiten en hogescholen zo niet in eigen staart?

Ik ervaar zelf regelmatig, in debatten enz., dat er onder hoger opgeleiden en de politici die hen bij uitstek vertegenwoordigen, een sterke neiging tot conformisme bestaat. Dat is in zoverre verrassend, omdat je zou veronderstellen dat mensen met een academische achtergrond of een baan in de wetenschap bij uitstek een onderzoekende natuur zouden hebben. Maar helaas.

Rationele discussie met hoger opgeleiden heeft geen zin.
Cummings, een ervaren campaigner, zegt dat een rationele discussie over politiek onderwerpen vooral onder hoger opgeleiden nauwelijks zin heeft, omdat ze hun standpunt al hebben laten bepalen door hun sociale groep. ‘In het algemeen zijn de beter opgeleiden meer geneigd om irrationele politieke opvattingen te hebben en meer geneigd tot politieke hysterie dan de slechter opgeleiden die verder afstaan van de macht. Als het om politieke meningen gaat, worden hoger opgeleiden meer gedreven door wat in de mode is, door groepsmentaliteit en groepsdenken.’

Bruut geformuleerd: hoger opgeleiden zijn modieus na-kletsende kuddedieren.

Lees hier verder:

Elsevier.

 

Advertenties