Islamtentoonstelling krijgt €150.000 van Brussel (en 2,5 miljoen van EU)

         E urabia United! De Europese Land- en Volksverraders gaan steeds een stapje verder!

De ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om een subsidie van 150.000 euro toe te kennen aan de organisatie die de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ organiseert. De tentoonstelling krijgt ook 2,5 miljoen euro van de EU, te verdelen onder zes partnerlanden.

De Brusselse regering maakte haar beslissing bekend tegelijk met heel wat andere toekenningen. Zo ontvangen onder meer de vzw Threetwoshoot en de ULB respectievelijk 40.000 en 67.000 euro.

Sceptr >>

View original post

Advertenties