Een artikel van een Nederlandse Jongere.

jongeren1

Ik kreeg onderstaand artikel binnen, geschreven door een Nederlandse “Jongere” Hij schreef:

Dit artikel is gebaseerd op mijn ‘eigen ervaringen’
De invloed van de Nederlandse ‘Hip Hop scene’ op jongeren.
Op een maandagnacht zit ik op de bank een aantal youtube filmpjes te streamen naar mijn TV. Het gaat voornamelijk om rapmuziek (Nederhop). Niet wetende door wie en wanneer dit verhaal wordt gelezen, zeg ik alvast: kijk de hiphop videoclips tussen 2015 en 2017 terug. Dan weten jullie waaruit de inspiratie voor dit onderstaand artikel voort komt

Zoals ik wel vaker heb, wanneer ik alleen thuis ben, zink ik wel eens weg in mijn eigen gedachten. Het stoort mij hoe verschillende rappers opscheppen over het geld dat ze maken in hun clips. Begrijp me niet verkeerd ik gun elk werkend mens zijn stukje brood. Als afgestuurde medewerker evenementenorganisatie weet ik dat artiest zijn een veeleisend beroep is. Het gaat er om hoe de rappers aan het geld komen, althans hoe zij vertellen dat ze aan het geld komen. Het feit dat een hele grote groep jongeren op een bepaalde manier tegen deze rappers opkijken is wat mij nog veel meer stoort. Ik zelf en vele andere kijken tegen de rappers op door hun muzikale kunsten, dat is niet waar ik op doel.
Het betreft de jongeren die tegen ze op kijken vanwege hun rijkdom. Zelf beweert een groot deel van de rappers dat hun inkomen maar voor een klein deel uit hun bezigheden met muziek bestaat. Het overige deel wordt gegenereerd door onder andere verkoop van drugs en in sommige gevallen het plegen van overvallen, aldus de rappers in hun videoclips. Dit zou alles behalve het voorbeeld moeten zijn voor de jonge generatie. Wat men niet kan ontkennen is dat de etniciteit van deze rappers merendeels Arabisch, Afrikaans, Antiliaans, Surinaams en Oost Europees is. Ook het merendeel van hun achterban heeft de zelfde etniciteit.

Vele rappers rappen over hoe een groot deel van de ‘eerlijk verdiende lonen’ van de hard werkende maatschappij wordt afgenomen door verschillende instanties onder leiding van de Nederlandse regering. Ik geef ze hier geen ongelijk in! Mensen die hun ogen hier voor dicht houden en gewoon doen wat ze opgedragen wordt, zullen hun leven lang hard moeten werken en voor een groot deel niet eens voor hun zelf. Een soort van moderne vorm van slavernij waarin de slaven zelf niet inzien dat ze slaaf zijn.
Om maar een voorbeeld uit eigen ervaring te noemen: Voor mijn zorgverzekering betaalde ik het hele jaar 2016, 108 euro in de maand. Daarnaast had ik een eigen risico die opliep tot 358 euro. De enige medicijnen die ik haalde waren cortisone crèmes tegen mijn allergieën voor huisstofmijt. Deze vielen niet onder de dekking en dus onder mijn eigen risico. Ik kwam nooit aan die 385 aan het einde van het jaar. Ik betaalde dus 108 euro in de maand voor niks, want de enige zorg die ik nodig had werd niet vergoed.

De rappers vertelden dat zij en hun groepen op hun eigen manier geld verdienen en dus om op deze manier niet telkens te hoeven inleveren aan bijvoorbeeld belasting (zij verdienen hun geld op straat). Ze rappen over hoe lastig dat leven kan zijn en dat het risico’s met zich meebrengt. Wanneer je zo’n videoclip terugkijkt en een rapper ziet rappen over hoe lastig de straten zijn en hoe hard ze moeten “hosselen” voor hun geld, worden al hun standpunten in mijn ogen onmiddellijk ontkracht wanneer zij dit doen in een trainingspak van €100,- of erger nog een ‘parajumper’ jas van rond de €800,-. Kreten als ‘mijn jongens en ik moeten eten’, slaan dan natuurlijk nergens meer op.

Mentaliteitsverschil
Het probleem bestaat niet alleen uit rappers en hun achterban. Het is inmiddels een sociaal probleem geworden in de Nederlandse samenleving en zelfs in andere westerse landen. Er is een duidelijk zichtbaar verschil in mentaliteit tussen de eerder genoemde etniciteiten en de overige etniciteiten. Maar wanneer deze verschillen worden uitgesproken, worden er direct woorden naar het hoofd van de spreker geslingerd zoals ‘racist’ of erger. Zijn of haar uitspraken worden ‘discriminatie’ genoemd, terwijl de verschillen een waarneembaar feit zijn. Respect voor religie en het verbod op racisme en discriminatie drukken langzamerhand de vrijheid van meningsuiting de grond in. Zelfs wanneer de meningen zijn gebaseerd op feiten. Eens een vrij land als Nederland. Met als hoofdstad Amsterdam, wereldwijd bekend als de stad waar alles kan, begint deze nu eigenschappen te krijgen van het beleid in Arabische landen, waar mensen worden bestraft voor het hebben van een bepaalde mening. Onze linkse ‘pro multi-culti’ regering staat dit toe onder het mom van: ‘Elke Nederlander van welke etniciteit dan ook moet zich thuis voelen in Nederland’

Ook hier moet men mij niet verkeerd begrijpen, ik zie geen kwaad in het samenleven van verschillende culturen. Het is heel fijn dat ik een paar straten verderop een broodje kebab kan eten naast de Nederlandse stampotten. Dit moet wel mogelijk zijn. Maar een cultuur waar Christenvervolging, homohaat en vrouwenonderdrukking, de meest doodnormale gang van zaken zijn, verdient naar mijn mening geen plek in een land als Nederland!

Wanneer de mensen van dezelfde cultuur ook nog een mentaliteit hebben, waarin er een enorme drang is naar status en dit bereiken ten koste van andere mensen in de Nederlandse samenleving, is er geen enkele tolerantie meer vanaf mijn kant.
Status is niet de enige drive van het criminele gedrag van mensen van een bepaalde etniciteit. Ik zie verschillende filmpjes van Arabische islamitische jongeren langskomen, die zich schuldig maken aan vandalisme, mishandeling en afpersing. Zij beweren dat de reden van deze gebeurtenissen ‘verveling’ is. Dit probleem zou dan moeten worden opgelost met een buurthuis, aldus de jongeren. Dit lijkt me erg onwaarschijnlijk en ik vind dat ‘verveling’ een belachelijke reden is voor deze criminele activiteiten. Een buurthuis is wel het laatste wat deze jongeren verdienen. Een heropvoeding zou meer op zijn plaats zijn. Deze jongeren worden dan ‘probleemjongeren’ genoemd.

Vergroting van het probleem
Door de enorme vluchtelingenstroom waar de meeste westerse landen mee te kampen hebben, wordt het probleem alleen maar vergroot. Uit goede wil worden mensen met dezelfde etniciteiten (als eerder genoemd in dit verhaal), opgevangen a.g.v. vreselijke gebeurtenissen in hun eigen land, althans het merendeel hiervan. Er zijn echter verhalen bekend waarin sommige ‘vluchtelingen’ zich niet in levensbedreigende situaties bevonden in hun thuisland, maar toch naar een westers land verhuisden om financiële redenen. Doordat een groot deel van dit volk dezelfde eerder genoemde mentaliteit met zich mee brengt, zullen de jongeren onder de vluchtelingen al gauw veranderen in een van de probleemjongeren, zoals eerder genoemd in het verhaal.

Een andere factor van het probleem is dat Nederland zijn capaciteit om deze vluchtelingen te helpen zwaar overschat. Ook al vormen deze vluchtelingen geen sociale problemen, Nederland is helemaal niet klaar om andere landen te helpen. Politici praten over Nederland als een gaaf en welvarend land, terwijl duizenden Nederlanders met een Nederlandse etniciteit dakloos over straat lopen en daarbij zijn er ook nog eens duizenden Nederlanders die elke dag bij de voedselbanken moeten aankloppen.

Onbegrip
Ik kan niet geloven dat zo weinig Nederlanders dit probleem inzien, terwijl het zo overduidelijk is. Ik vraag mezelf dan ook af, ligt het aan een tekort aan intelligentie van het volk of wil men het gewoon niet inzien door een perfect geschetst wereldbeeld waarin alle mensen gelijk zijn en in vrede samen kunnen leven? Face it! Dat zal nooit gebeuren. Niet elk mens is gelijk en niet iedereen kan door 1 deur met elkaar. Daar is het dan, de keiharde waarheid! Maar goed, ook al zullen mensen het wel in gaan zien, zonder een staatscoup zal het probleem alleen maar verergeren. De mensen aan de bovenkant van de piramide genieten veel te veel van hun percentage van het geld dat jaarlijks word ingezameld voor ‘slachtofferhulp’ aan 3e wereldlanden (waarvan het grootste deel verdwijnt in de zakken van de bestuurders) en hun deals met de Arabische landen voor de opvang van vluchtelingen als ruilmiddel voor olie.

J.J. een Nederlandse jongere.
Maandag, 23 Januari 2017