WIJ HET VOLK MOETEN NU HET HEFT IN EIGEN HANDEN NEMEN!

DIT IS UW KANS OM DE ONGEKOZEN EU TE VERLATEN!

Nogmaals! Teken de petitie aan president Trump  om de EU tot illegale autoriteit te verklaren.

jean-claude

Jean-Claude Juncker en Donald Tusk, twee gezichten die zonder enige democratische legitimiteit onverminderd hard werken aan een totalitaire Europese Superstaat, feitelijk de oprichting van ‘het Vierde Rijk’.

`‘Make The West Great Again’ (4) – Eén van de argumenten is een EU-document uit 2008/2009, waarin letterlijk staat dat Brussel opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa wil halen, om onze eigen cultuur compleet uit te wissen.

Via change.org / act4justice.org is een internationale petitie geopend waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevraagd om op grond van bijgeleverde bewijzen: http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/# de Europese Unie tot een ondemocratische, ongekozen, corrupte en daarmee illegale organisatie te bestempelen. Dat zal Trump vermoedelijk niet moeilijk vallen, aangezien de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, hem gisteren op even schaamteloze als krankzinnige wijze ‘het grootste gevaar voor Europa in 60 jaar tijd’ noemde (5), en hem op één lijn plaatste met China en ISIS. Tijd dus voor alle democratie- en vrijheidslievende Europese volken om met het tekenen van deze petitie mee te helpen aan de bevrijding van onze landen van het totalitaire regime in Brussel, dat ons via een serie stille staatsgrepen van onze soevereiniteit en toekomst heeft beroofd.

Als president Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden, en de democratie en soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. Zonder samenwerking met de USA zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn,’ aldus de vertaalde tekst op act4justice.

Intern EU-document spreekt van 60 miljoen migranten

Zodra Trump tot het niet erkennen van de EU overgaat, zullen landen zoals Rusland en mogelijk ook China volgen. In een serie van 8 argumenten wijst de petitie onder andere op een schokkend intern EU-document uit 2008 / 2009, waarin letterlijk staat te lezen dat Brussel tot 2050 zonder toestemming van de bevolking opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Noord Afrika naar onze landen wil halen, en dit als een voldongen en onomkeerbaar feit aan de autochtone Europeanen zal presenteren. Daarmee zullen onze bestaande cultuur, normen en waarden, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht compleet worden uitgewist. (3)

We kunnen de EU dus zonder overdrijving een illegale bezettingsmacht noemen, die met massale moslimimmigratie en islamisering de oorlog heeft verklaard aan het Nederlandse volk, het Duitse volk, het Belgische Volk, het Franse volk, et cetera.

EU koopt met giga salarissen steun van nationale officials en (oud) politici

Een andere punt in de petitie zijn de honderden miljarden euro’s belastinggeld die de EU van de bevolking claimt, en dat mede gebruikt om zijn enorme leger ambtenaren en officials, van hoog tot laag, gigantische salarissen, bonussen, pensioenen en voordelen te geven, en dat vrijwel zonder belasting te hoeven te betalen.

Op deze manier koopt de EU feitelijk de steun van de uit alle lidstaten afkomstige officials en (oud) nationale politici voor de reeds vergevorderde transformatie naar een volledig vanuit Brussel geregeerde Europese Superstaat, waarin onze nationale parlementen er enkel nog voor de democratische schijn zullen zijn, maar van al hun werkelijke macht en invloed zullen zijn beroofd.

Brussel maakt einde aan vrijheid van meningsuiting
Uit de opkomst van vrijheidspartijen in heel Europa blijkt dat steeds meer mensen wakker worden voor deze zeer gevaarlijke ontwikkelingen. In Brussel is men dat zich bewust, en is men bezig om de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid door middel van intimidatie, uitsluiting en bestraffing op te heffen, en enkel nog propaganda media toe te staan die uitsluitend positief berichten over de EU en het EU-beleid, zoals de genoemde massa immigratie, islamisering en transformatie naar een soort ‘Verenigde Staten van Europa’ (ook al zal die term vermoedelijk nooit officieel worden gebruikt).

Nationaal-socialisme dreigt alsnog de oorlog te winnen
We kunnen concluderen dat dezelfde megalomane waanzin die Hitler Duitsland ertoe bracht om heel Europa en Rusland te willen veroveren, is teruggekeerd – weliswaar in een andere vorm, maar niet minder bedreigend voor onze landen en onze toekomst. De vergelijking is beslist niet overdreven als bedacht wordt dat uitgebreid is gedocumenteerd dat de Europese Unie rechtstreeks uit de kokers van de hoogste Nazi’s zelf stamt.

En ons werd op school nog wel geleerd dat de geallieerden de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. Ja, militair, maar in politiek en straks ook maatschappelijk opzicht lijkt het alsof het (supra-)nationaal socialisme via de EU alsnog als overwinnaar uit de strijd zal komen. Gelukkig hebben de Nederlanders, Fransen, Duitsers en mogelijk ook Italianen nog dit jaar een laatste kans om onze vrijheid terug te claimen. Gebeurt dat niet, dan zal dat in de toekomst mogelijk niet meer zonder strijd en actief verzet kunnen worden bewerkstelligd.

Laten we hopen dat het zover nooit hoeft te komen. Om met Donald Trumps bekende, ietwat aangepaste slogan te eindigen: ‘Make The West Great Again!’ – te beginnen met het compleet ontmantelen van de huidige anti-democratische EU instituten, en weer terug te keren naar een succesvol vrijwillig samenwerkingsverband tussen onafhankelijke, soevereine Europese staten. (4)

Xander
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/02/Teken-petitie-aan-president-Trump-om-EU-tot-illegale-autoriteit-te-verklaren

Teken hier de Internationale Petitie.  <