Moslims zijn niet de zondebok, ze profiteren alleen van de zondebok-status

islamofobie

Wij doden alleen ongelovigen

RP: Dit artikel is grotendeels gebaseerd op realisme. Alleen wordt het beleid van Trump m.n. zijn immigratieban hier, net zoals bij het linkse zelfverrijkende establishment bekritiseerd. Dit uiteraard vanwege economische redenen, (m.n. door multinationals, zoals Apple, Microsoft, etc.)

Trump: ‘Kijk naar wat gebeurt in Europa en de hele wereld, het is een ramp!’ En hij heeft volkomen gelijk! En al die islamofiele tegenstanders die tegen Trumps’ ban zijn, hebben hun eigen geheime agenda!

De moslim als zondebok is uitsluitend een creatie (niet in laatste plaats vanuit de Arabische wereld zelf) om conformisten en useful idiots op de been te brengen die een vervolger aan willen wijzen: een ieder die het echte probleem aanwijst. Dat noem ik dan nu maar even het failliet van een links-ideologisch wereldbeeld waarin open grenzen verplicht zijn en mensenrechten (met name vrijheid van meningsuiting) worden uitgehold onder invloed van steeds meer islam. Onder andere.

Geen zondebok, maar een comfortabele slachtofferrol
Wat ze bedoelen is dat de discriminatie jegens andersdenkenden, vrouwen en homo’s die vanuit het islamitisch geloof worden gepredikt, noodzakelijkerwijs ontkend moet worden. Zoals geschiedt. Haatpredikers mogen, zoals nu in Eindhoven weer, gewoon hun gang gaan. Alles wordt met de mantel der liefde bedekt, want ja, zondebokken.
RP: Voorbeeld: moslims (o.a. Turken en Marokkanen) in Nederland positioneren zich voornamelijk als slachtoffers!

Voor deze bijzondere, levenslange slachtofferrol is strikt genomen – na decennia van begripvolle bemoeienis – geen enkele rechtvaardiging meer te noemen. De slachtofferrol bleek vooral too good to refuse. En dát kan geen enkele zondebok uit onze geschiedenis zeggen. Alleen al om die reden zijn ze geen zondebokken. Maar er is meer.

De enige betrouwbare voorbode voor fascisme is -dus- helemaal niet het ontstaan van mogelijke zondebokken maar dat laatste, het wegduwen van menselijke verantwoordelijkheid als er een werkelijke crisis is.

http://politiek.tpo.nl/column/moslims-zijn-niet-de-zondebok-ze-profiteren-alleen-van-de-zondebok-status/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91