HET WORDT HOOG TIJD DAT DIT LEUGENKABINET WORDT ONTZET!

Wie nu nog steeds voor dit leugenkabinet kiest, is óf verstandloos óf medeplichtig!