Prof. Paul Cliteur: open brief aan gemeenteraad Amsterdam, inzake ‘racistisch’ islamdebat De Balie

fakenews-joop

‘Zelfs minister Asscher die tegen ‘nepnieuws’ is heeft zich door ‘nepnieuws’ van Joop.nl laten leiden’

Geachte leden van de gemeenteraad van Amsterdam,

Staat u mij toe dat ik mij middels deze open brief tot u richt. Graag had ik de vraagstukken die hier aan de orde zijn met u persoonlijk besproken. Eigenlijk had ik u ook wel (of een enkelen van u) verwacht bij de bijeenkomst Waarom haten zij ons eigenlijk? in debatcentrum De Balie op 23 januari jongstleden. Vindt u het onderwerp niet belangwekkend genoeg? Daarvan bleek althans niets in uw behandeling van het onderwerp tijdens uw vergadering.

Verschillende visies
De avond in De Balie was georganiseerd door de Stichting Werkelijkheid in Perspectief in samenwerking met De Balie. Wat wij als stichting proberen te doen is sprekers een podium geven en vraagstukken agenderen waarvoor een soort blinde vlek bestaat bij de reguliere media. Dit keer ging het over de achtergronden van het religieus gemotiveerd terrorisme waarmee de wereld de afgelopen vijftien jaar geconfronteerd wordt. Hoe moeten we die aanslagen zien? De plegers van die aanslagen beroepen zich op hun religieuze overtuiging. Is dat terecht? Zij lijken ons (burgers in democratische rechtsstaten) te haten. Waarom eigenlijk? Hebben wij zelf schuld aan die haat?

Nu is voor een debat vereist dat we werkelijk verschillende visies naar voren laten komen en toch nog op een beschaafde manier met elkaar blijven praten. Voorwaar, niet gemakkelijk, vindt u niet?

Gelukkig hebben we twee eminente sprekers gevonden die ook een bijdrage hadden geschreven in het gelijknamige boek Waarom haten zij ons eigenlijk? (red. Frits Bosch), namelijk de Belgische islam-deskundige Wim van Rooy en de terrorisme-expert Halim El Madkouri. Ik heb de avond ingeleid en afgesloten en gedurende een bepaald deel van de avond ook meegeholpen met modereren van het debat.

Aanval op de Grondwet
Nu begrijp ik dat hier en daar ongenoegen is over het feit dat ik als moderator niet heb ‘ingegrepen’ toen een bezoeker suggereerde dat ‘niet meer dan 1 of 2 procent moslims per land zouden moeten worden toegelaten’. Wat zou u doen in zo’n geval? Die mevrouw toeblaffen dat zij moet worden vervolgd? Dat haar opmerking totaal schandalig is? Ik denk dat bij een debat hoort dat je eerst eens informeert wat zij daar precies mee bedoelt. Wat te doen met Abu Qatada al-Filistini, een salafistische geestelijke die na een lange discussie in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk is uitgewezen naar Jordanië. Vindt u dat ‘deportatie’? Nazi-praktijken van de zijde van Britten? En wat te doen met Nederlandse jongeren die zich aansluiten bij de strijders voor het kalifaat? Mogen die terugkeren? Moeten die de gevangenis in als ze terugkomen? Zo nee, waarom niet, zo ja, op welke gronden? Of doet alleen een discussie daarover u al denken aan de Kristallnacht? Toch zijn dat heikele vraagstukken waarover iets dat de naam ‘debat’ waardig is zou moeten kunnen gaan, denkt u niet?

Nee, denkt Joop.nl, want daar weten ze het antwoord al. Zonder debat. De hoofdredacteur van Joop.nl zegt in NRC Handelsblad dat tijdens de avond een “frontale aanval op de Grondwet wordt geopend en dat Cliteur niet ingrijpt”. Kunt u aan dhr. Jole nog eens uitleggen dat ‘frontale aanvallen openen op de grondwet’ geen enkel probleem is? Ik maak al decennia lang kritische commentaren op onderdelen van de grondwet (art. 23, dat de financiering van het bijzonder onderwijs betreft, is één van mijn voornaamste aandachtspunten).

Lees hier verder: http://politiek.tpo.nl/2017/01/26/prof-paul-cliteur-open-brief-aan-gemeenteraad-amsterdam-inzake-racistisch-islamdebat-balie/