Een keerpunt in de wereldgeschiedenis?; Joost Niemoller met Karel van Wolferen

A TURNING POINT IN THE WORLD HISTORY?

Eindelijk een waarheidsgetrouwe realistische beschrijving van de Wereldpolitiek!

Finally a truthful realistic description of the World politics