COLLECTIEVE AANGIFTE TEGEN: HET CORDON SANITAIRE

titel

cordon

 

Beste Nederlanders,
Laten we samen geschiedenis schrijven door een Nationale collectieve aangifte & aanklacht in te dienen tijdens de verkiezingscampagnes tegen H. Spekman/L. Asscher (PVDA), M. Rutte/H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), J. Klaver (GroenLinks), S. Buma (CDA) en E. Roemer (SP)! Zodat we het schandalige ondemocratische wanbeleid en illegale kartelvorming van de afgelopen jaren volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten! Het fairplay beginsel van onze democratie staat op het spel door een illegale kartelvorming om een Cordon Sanitaire te plegen tegen een democratisch gekozen partij (PVV). De kiezers worden onder dwang, bedreiging, belangenverstrengeling, misleid door list & bedrog om zijn stemgedrag te veranderen…

LEES ONDERSTAAND AANGIFTEMODEL & MELD U GRATIS AAN VIA : http://bondoverheidszaken.nl/Collectieve%20Aangiftes%20%26%20Schadeclaims/collective%20aangifte%20cordon%20sanitaire.html

(PS. Artikelnummers worden aangevuld bij indiening v/d aangifte)
Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten tegen Premier M. Rutte (VVD), H. Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66), L. Asscher (PvdA), H. Spekman (PvdA) J. Klaver (GroenLinks), S. Buma (CDA) en E. Roemer (SP).

1. Aangifte wegens discriminatie, dwang, ondermijning van het democratische proces en misleiding door list en bedrog:
Het bewust uitsluiten van de politieke partij PVV en zijn kiezers met een Cordon Sanitaire, is bij wet verboden. GW art. 1 geeft aan dat allen die zich in Nederland bevinden, recht hebben op een gelijkwaardige behandeling. Door het uitsluiten van een democratisch gekozen politieke partij PVV, worden miljoenen kiezers genegeerd en wordt het Nederlandse democratisch kiesproces opgeheven en ernstig ondermijnd door de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D’66 en SP. Door zich schuldig te maken aan discriminatie (uitsluiten) van de democratisch gekozen partij PVV, staan de politieke partijen VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D’66 en SP onder valse voorwendselen ingeschreven bij de KvK om deel te mogen nemen aan de Nederlandse democratische verkiezingen. Door het opleggen van een Cordon Sanitaire, wordt er ook geen eerlijk kiesproces geboden aan de Nederlandse kiezers. De VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, CDA en SP maken zich schuldig door een bevolkingsgroep van miljoenen mensen hun stemrecht te ontnemen en uit te sluiten. Onder de vermelding dat de PVV kiezers welkom zijn bij de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, CDA en SP, wordt er door list en bedrog, dwang opgelegd bij de Nederlandse kiezers, die feitelijk geen andere kieskeuze wordt geboden namens de VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, CDA en SP. Dit is een ernstige vorm van discriminatie, dwang en misleiding, aangezien ik als kiezer geen enkele behoefte heb om te stemmen op de VVD, PvdA, D’66, CDA, GroenLinks en SP. Die zich schuldig maken aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels. Kiezers dienen een vrije keuze te hebben en niet onder dwang, bedreiging, discriminatie, kartelvorming en misleiding van list en bedrog gedwongen te worden om hun stemgedrag te veranderen. In een democratie hoort het partijprogramma en de oplossingen van een politieke partij het stemgedrag te bepalen en is het uitsluiten van een democratisch gekozen partij d.m.v. een kartelvorming, een schending op het fairplay beginsel van onze democratie

De namen van de politieke partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VDD) en Democraten ’66, zijn erg misleidend. Door het negeren van de Nee-stem van het Oekraïne-referendum, het uitsluiten van democratisch gekozen politieke partijen (PVV), tegenstanders te zijn van referenda en directe democratie, maken de VVD en D’66 zich schuldig aan naamsmisleiding en dienen deze namen per direct aangepast te worden.

2. Aangifte vanwege belangenverstrengeling en illegale kartelvorming;
VVD, PvdA, D’66, CDA, GroenLinks en SP plegen een illegale kartelvorming vanwege belangenverstrengelingen andere democratisch gekozen partijen uit te sluiten. De VVD, PvdA, D’66, GroenLinks, CDA en SP doen zelf een beroep op hun democratisch gekozen positie, om al jaren het beleid te mogen bepalen, maar sluiten de PVV uit om een ander beleid te mogen uitvoeren. De VVD, PvdA, D’66, CDA, GroenLinks en SP maken zich schuldig aan onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels. Democratie betekent eenmaal ‘meeste stemmen gelden’ en dient gerespecteerd te worden.

3. Aangifte tegen M. Rutte wegens onder valse voorwendselen met list en bedrog in 2012 gekozen Premier te worden;
M. Rutte heeft zich schuldig gemaakt om met verkiezingsbedrog onder valse voorwendselen de functie Premier te bekleden en zijn macht te behouden in 2012 en is er sprake van onbehoorlijke bestuur in schending van ambtseed, schending van integriteit, schending van ambtsplicht, schending van fairplay beginsel, in een onaanvaardbare doorkruising van het recht in schendingen van het mensenrecht in het wederrechtelijke bevoordelen, door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels.

Bijlage: Cordon Sanitaire (illegale kartelvorming) door VVD, PvdA, CDA, D’66, GroenLinks en SP. http://wnl.tv/2017/01/15/cordon-sanitaire-is-bijna-af-klaver-sluit-wilders/
Bijlage: Rutte sluit PVV en zijn stemmers uit democratisch proces!
http://www.ad.nl/binnenland/mark-rutte-kans-op-regeren-vvd-met-pvv-is-nul~aab9b034/
Bijlage: De kiezers in België zijn na 1992 het Cordon Sanitaire zat en achterhaald!
https://fd.nl/economie-politiek/1183382/vlaamse-kiezer-vindt-cordon-sanitaire-achterhaald

Bijlage: Gebroken verkiezingsbeloftes VVD http://www.telegraaf.nl/binnenland/26490806/__Rutte_zegt_sorry_m_.htl.

Bijlage: Misleiding en weigering M. Rutte & H. Zijlstra (VVD: Volkspartij voor Vrijheid & Democratie) van deelname democratisch gekozen politiek proces http://nos.nl/artikel/2150202-zijlstra-blijft-erbij-vvd-gaat-niet-samenwerken-met-wilders.html
Bijlage: Ingeschreven als – Democraten ‘66 – pleegt misleiding en opheffing van democratisch proces http://www.nu.nl/politiek/4368661/oekraine-verdrag-krijgt-definitief-steun-van-d66.html
Bijlage: Overzicht Rutte tijdens Oekraïne-referendum http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/12/een_gevaarlijk_schaakspel_tegen_de_democratie.html

Bijlage: Rutte maakt weinig werk van Nee-stem! http://www.ad.nl/buitenland/rutte-maakt-weinig-werk-van-nee-stem-oekraine-referendum~a4b41322/

Facebook:
https://www.facebook.com/NDBONederland/
https://www.facebook.com/EUTribunal/?fref=ts

SAMEN STAAN WE STERK!

ndbo