Een Vrije religie betekent geen vrijbrief voor moord en doodslag!

Religie onschendbaar?

religie.onschendbaar

De grootste oorzaak van de vernietiging van de wereld is Religie! Sinds religie onschendbaar is verklaard, worden alle gewelddadigheden gepleegd “in de naam van religie”!

Een zeer realistische lezersreactie:

“Van de antieke Romeinen mocht elke overwonnen natie zijn eigen goden blijven vereren en zijn eigen rechtspraak houden. Vergelijk dat eens met de zielige benepenheid waarmee iedereen die het anders ziet door de leiders van de EU wordt uitgesloten. De “heilige” principes zijn al lang verworden tot een excuus om aan de macht te blijven. Hopelijk komt er met Trump enige verandering in de vanzelfsprekendheid van deze al 60 jaar lang regerende macht..”

Elsevier