The 3 best Worldleaders of the future!

De 3 Beste maar meest gestigmatiseerde Wereldleiders van de toekomst!

world-leaders

 

Stigma is often the result of self-stigmatization. Something you often see at mental disturbed (schizophrenic) people!

Stigmatisatie is vaak het gevolg van zelf-stigmatisering, Iets dat je vaak ziet bij psychisch gestoorde (schizofrene) mensen!

Lees ook dit: https://eunmask.wordpress.com/2017/01/19/volk-van-nederland-wees-op-uw-hoede/

Advertenties