A Word To The Criminal Migrant

As if they will listen.They are too primitive, too stupid and too uncivilized to behave like human!

Alsof ze willen luisteren. Ze zijn te primitief, te dom en te onbeschaafd om zich als mensen te gedragen! 

immigrant-primaat