EUROPE’S TAKEOVER IS NEAR!

De Overname van Europa is nabij! In 2025 zal dit een Islamitisch continent zijn!

islam-destruct

DE OVERNAME VAN EUROPA maakt deel uit van de globale strijd(Jihad) van de Islam, om de wereldheerschappij te bereiken.

ISLAM: Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering

Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voer oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner.

Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…

Van jongs af aan worden de moslims gehersenspoeld over hun missie op aarde: vechten voor de Islam.
”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)

Uit: OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!
https://zlj13051967.wordpress.com/2017/01/06/open-je-ogen-voor-de-islam-ze-sluit/