Australische asielbeleid: “De EU moet ons asielbeleid zo snel mogelijk overnemen”

australia-noway

If you come here without a visa, you won’t be setteld in Australia

Molan, de architect van het Australische asielbeleid, verklaarde dat de EU dringend het Australische model moet overnemen om asielzoekers tegen te houden: “Het is een driedelig model. De eerste stap is het terugsturen van de migranten die illegaal onderweg zijn naar de EU. Voor Australië betekent dat concreet de migranten van hun bootjes plukken en terugbrengen naar de kustlijn waar ze vertrokken zijn. Voor de EU – die overigens een langere kustlijn heeft dan Australië, terwijl dikwijls het omgekeerde wordt beweerd om te argumenteren ‘dat het voor Australie gemakkelijk is om de grens te bewaken’ – zal dat ook betekenen dat illegale migranten teruggebracht worden naar het eerstvolgende veilige land waar ze vandaan komen.“

“De tweede stap, indien asielzoekers alsnog de grens illegaal weten over te steken, is ze opvangen in plaatsen waar in verhouding geen EU-onderdaan komt. Voor Australië zijn dat Pacific Island of Nauru of op Papua New Guinea’s Manus Island. Wie denkt dat het inhumaan is om asielzoekers niet op te vangen in de EU moet weten dat het sowieso humaner is om ze op te vangen in Jordanië, Libanon en Turkije. Daar help je deze migranten écht mee. De derde stap is het duidelijk maken dat, vanaf het ogenblik dat migranten illegaal de EU betreden, ze geen kans maken om ooit te verblijven in de gewone woongebieden in de EU. Zelfs niet wanneer ze geregulariseerd zouden geraken. Voor Australië zenden we deze geregulariseerden eveneens naar Nauru of Manus. En naar derde landen waar we financiële afspraken mee hebben per migrant, zoals bijvoorbeeld Cambodia.” Dat dit laatste wordt afgeschoten door critici hoeft geen betoog.

https://rechtsactueel.com/