Je gelooft het niet….

timmermans1

TIMMERMANS WIL DE E.U. in 2017 BEHOEDEN VOOR POPULISTEN’

Frans Timmermans (E.U. / PvdA) wil ‘leugens van populisten’ ontkrachten.
In een poging om te redden wat er te redden valt voor 15 maart. Zozo, toe maar ventje.
De bewezen leugenaar Timmermans vergeet ten eerste even zijn eigen – zelfs van een vals emo-traantje voorziene- beschuldigende leugens uit zijn walgelijke VN toespraak en daarbij vergeet hij ook een reeks andere leugens die hij namens de E.U. in stand houdt.

En nu draait hij de zaken met alwéér een leugen om? De leugen dat ‘populisten liegen’?
Timmermans, niemand met ook maar enig werkend verstand en inzicht is bereid jouw beschuldigend gezwets nog serieus te nemen, domoor!

‘De populisten’ liegen niet, Timmermans, maar geven juist de waarheid aan over die smerige E.U.

Hij zegt dan ook nog dat politici, ‘populisten’ dus, de angst en frustratie van de bevolkingen aangrijpen om een politiek van intolerantie, xenofobie en ‘illiberalisme’ te promoten. Dat is keihard gelogen, Timmermans! Als je even zou nadenken en bovendien eerlijk zou zijn, kun je dat weten.

Onze realistische ‘populisten’ grijpen NIETS aan, maar verwoorden wat inmiddels in brede lagen van de Europese bevolkingen leeft. En steeds meer mensen herkennen zich in die woorden. Die bevolkingen kiezen dan de leiders die hun gedachten en woorden duidelijk in de openbaarheid brengen, zij ‘adopteren’ die leiders, en van beïnvloeding door die leiders is daarbij geen sprake.

‘LEUGENS ONTKRACHTEN IS ÉÉN DING, OPSTAAN VOOR ONZE WAARDEN IS EEN ANDER’, zegt Timmermans….. Lieve hémel, hoe wáár is dat!
Alleen beseft onbenul Timmermans niet dat wat hij -agressief- vanuit zijn E.U.-zetel bedoelt te zeggen, nu juist geldt voor tégenstanders van die door hem gepromoote E.U.

Want het is natuurlijk wél precies wat WIJ aan het doen zijn, Timmermans.
WIJ, die ons in ‘de populisten’ herkennen.
– We ontkrachten de leugens die de E.U., en die jij persoonlijk, in omloop bracht en brengt.
– We staan op voor onze waarden, die jij en je schandalige maatjes ondergeschoffeld hebben en nog altijd bezig zijn dat te doen met wat er nog van die waarden over is.

Wij willen de burgers behoeden voor lieden zoals jij.

Frans Brassens
3 januari 2017