COLLECTIEVE AANGIFTE TEGEN DE INCASSOBUREAUS & ZORGVERZEKERAARS!

dief

Door: Jordy Zwarts

Beste Nederlanders,

Laten we samen geschiedenis schrijven door een Nationale collectieve aangifte wegens afpersing, oplichting, stalking, aanzetten tot huisvredebreuk, aanzetten tot ontvreemding van eigendommen, aanzetten tot dwangarbeid (slavernij) en het bewust ontnemen van levensvreugde tegen de incassobureaus in te dienen. Zodat we de schandalige illegale schuldenclaim – waar vele Nederlanders het slachtoffer van zijn geworden – volledig afstraffen en de verantwoordelijken financieel & gerechtelijk aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze mensenrechten & wetten! Volgens Artikel 33.3 Burger Wetboek dient er een wederzijdse overeenkomst te zijn om schuld-eis te mogen claimen. Vandaar de oplichting om schuldenaar een akkoord tot een betalingsregeling af te dwingen met het incassobureau zodat u de incassokosten erkent als schuldenaar.

Teken hier de Nationale collectieve aangifte tegen de illegale schuldenclaim:

http://bondoverheidszaken.nl/Collectieve%20Aangiftes%20%26%20Schadeclaims/collectieve%20aangifte%20incassobureaus.html

* Tevens kunt u zich aanmelden voor de Nationale collectieve aangifte – wegens discriminatie, afpersing, oplichting, aanzetten tot dwangarbeid (slavernij) en het bewust ontnemen van levensvreugde – tegen: Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars en de medeplichtige incassobureaus & gerechtsdeurwaarders. Zodat we het schandalige ondemocratische wanbeleid van de afgelopen jaren volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten!

Vraagt u het zichzelf wel eens af? De overheid dwingt u een contract af te sluiten met een commerciële private onderneming (Zorgverzekeraars), waardoor u gedwongen wordt om verplicht kosten te maken, met het risico bij wanbetaling op beslaglegging met boetes. Is hier geen sprake van een dwangcontract (slavernij) met een commerciële private onderneming? Dit is namelijk in strijd met de Internationale rechten van de mens.

Ook bij het gratis verlenen van (tandheelkundige) zorg aan asielzoekers is er grootschalig sprake van de overtreding van artikel 1 van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

* Bekijk het aangiftemodel & vul gratis het aanmeldingsformulier in via:
http://bondoverheidszaken.nl

Facebook: www.facebook.com/NDBONederland

SAMEN STAAN WE STERK!

Door:
Voorzitter N.D.B.O. Nederland
Jordy Zwarts

ndbo