2017 THE DEAD OF DEMOCRACY AND FREEDOM OF SPEECH!

2017 De dood van de Democratie en de Vrijheid van Meningsuiting!

death-democraty

Democratie betekent Vrijheid van meningsuiting 
en Vrijheid van meningsuiting is Democratie!

Het recht om in vrijheid een mening te kunnen vormen en deze ook in vrijheid te kunnen uiten, zijn absolute voorwaarden voor een democratische samenleving!

De vrijheid van meningsuiting is echter niet absoluut, er zijn enkele beperkingen vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. In artikel 137c wordt het opzettelijk beledigen van een groep mensen strafbaar gesteld. Belediging is echter een subjectief begrip en altijd in the eye of the beholder. Mensen die zich snel gekwetst voelen zouden elke dag naar de rechter kunnen stappen om zo de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting te bepalen. Dit kan nooit de bedoeling zijn en daarom wordt er in de praktijk ook zelden iemand veroordeeld voor belediging.

Artikel 137d stelt het aanzetten tot haat of discriminatie strafbaar. De vraag is of de verantwoordelijkheid ligt bij degene die haat zaait, of bij degene die er daadwerkelijk naar handelt. Bijv. “Als een groep oververtegenwoordigd is in de criminaliteit, dan mag dit als “niet-wenselijk” (in verschillende bewoordingen, maar niet fysiek) tot uiting worden gebracht “! Het strafbaar stellen hiervan is dus een ‘onwettige interpretatie’ van de wet op de vrije meningsuiting!

Hieruit blijkt dat de in het Wetboek van Strafrecht verankerde grenzen aan de vrijheid van meningsuiting allerminst overtuigend zijn. De overheid kan Zwarte Piet dus nooit verbieden omdat het ‘racistisch’ zou zijn. Het is onwenselijk dat de staat probeert gedachten van mensen te verbieden of te beïnvloeden, ook al zijn bepaalde denkbeelden immoreel.

Het verbieden van bepaalde denkbeelden is derhalve onmogelijk en zal een averechts effect hebben. Racisme is een grondrecht, namelijk het grondrecht om immorele gedachten te hebben.

Helaas wordt Artikel 137d  hier steeds meer te pas en te onpas gebruikt, waardoor de Vrije meningsuiting (en hiermee de democratie) een Politieke aangelegenheid en dus een Farce is geworden!

Realpredictor