Ongeveer een derde van de Brusselaars leeft onder de armoederisicogrens

eu-destruct

Ongeveer een derde van de Brusselaars (30,9 procent) moet rondkomen met een inkomen dat onder de armoederisicogrens ligt. Dat blijkt uit de Brusselse Welzijnsbarometer 2015 van het Brusselse Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Werkloos
Vijfentwintig procent van de Brusselse kinderen en jongeren groeit op in een huishouden zonder inkomen uit werk. En bijna een kwart van de Brusselse bevolking op actieve leeftijd (18-64 jaar) heeft recht op een vervangingsinkomen of bijstandsuitkering.

Geen diploma
Ook andere cijfers zijn weinig rooskleurig. Zo verlaat één op de zes mannelijke jongeren vroegtijdig de schoolbanken, dus zonder diploma secundair onderwijs. Bij jonge vrouwen is dat één op de tien.

De onderzoekers merken nog op dat de cijfers in de barometer een onderschatting zijn van de realiteit. Zo zijn verschillende groepen, zoals mensen zonder wettig verblijf en daklozen, niet opgenomen in de cijfers.

http://nieuws.vtm.be/binnenland/204693-1-op-3-brusselaars-leeft-armoede

Advertenties