Collectieve Aangifte

ndbo-banner

Beste Nederlanders,
1. Helaas kunnen wij constateren dat onze democratie is opgeheven door een corrupte politieke gedachtegoed, die ook onze rechtstaat vertegenwoordigt *). De Nationale Bond voor Overheidszaken roept massaal alle Nederlanders op – die het spuugzat zijn! – om als collectief aangifte te doen tegen de Staat der Nederlanden, Belastingdienst, NPO (Media), Zorginstituut Nederland, de politieke partijen VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SP, CU & DENK!
(UPDATE: Al ruim 1.500 aanmeldingen voor de Nationale collectieve aangifte!)

Samen met u kunnen we de corrupte Elite tijdens de verkiezingscampagnes, afstraffen & een tegenantwoord bieden op het schandalige, ondemocratische, corrupte wanbeleid. Niets doen en lijdzaam toekijken met het risico dat Nederland wederom 4 jaar hetzelfde wanbeleid voorgeschoteld krijgt, is geen optie.
*BEKIJK HET AANGIFTEMODEL & VUL GRATIS HET AANMELDFORMULIER IN VIA: http://bondoverheidszaken.nl/Collectieve%20Aangiftes%20%26%20Schadeclaims/Collectieve%20Aangifte%20Staat%20der%20Nederlaneden.html

2. Tevens kunt u zich aanmelden voor de Nationale collectieve aangifte – wegens discriminatie, afpersing, oplichting en het bewust ontnemen van levensvreugde – tegen: Zorginstituut Nederland, Zorgverzekeraars en de medeplichtige incassobureaus & gerechtsdeurwaarders in te dienen. Zodat we het schandalige ondemocratische wanbeleid van de afgelopen jaren volledig afstraffen en de verantwoordelijken aansprakelijk stellen voor het overtreden van onze democratische rechten & wetten!
Vraagt u zichzelf eens af? De overheid dwingt u een contract af te sluiten met een commerciële private onderneming (Zorgverzekeraars), waardoor u gedwongen wordt om verplicht kosten te maken, met het risico bij wanbetaling op beslaglegging met boetes. Is hier geen sprake van een dwangcontract (slavernij) met een commerciële private onderneming? Dit is namelijk in strijd met de Internationale Rechten v/d Mens.
Ook bij het gratis verlenen van (tand)zorg aan asielzoekers, is er grootschalig sprake van de overtreding van artikel 1 v/d grondwet “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

*) Het ‘schijnproces’ van Wilders is een voorbeeld van het dictatoriale bewind in dit land!

*BEKIJK HET AANGIFTEMODEL & VUL GRATIS HET AANMELDFORMULIER IN VIA:
http://bondoverheidszaken.nl/Collectieve%20Aangiftes%20%26%20Schadeclaims/collectieve%20aangifte%20zorgverzekering.html

Facebook:
https://www.facebook.com/NDBONederland/

SAMEN STAAN WE STERK!

ndbo

Advertenties