Wilders: Strafbaar of een Rechtsdwaling?

De Haagse rechtbank bepaalde vrijdag dat de uitspraken van Wilders strafbaar zijn.
De rechter noemt de uitspraken een vorm van bewuste groepsbelediging. ‘De hele Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland werd weggezet als minderwaardig!’

Edelachtbare heren, kent u de Wet wel?

strafuitsluiting

De waarheid vertellen kan smaad zijn. Pas wanneer de bewering in het algemeen belang is, is het toegestaan. Lees hier: http://www.iusmentis.com/meningsuiting/smaad-laster-belediging/#Dewaarheid

De feiten:

https://eunmask.wordpress.com/2016/07/22/criminele-bevolkingsgroepen/statscrimi2/

Realpredictor.

Advertenties