‘Nee, Wilders ondermijnt rechtsstaat niet!’ Open brief.

open-brief

Door: gastauteur Jurrien H. Boiten
Lelystad, 07 december 2016.

Voorwoord Webmaster:

Dit zijn de ware feiten die IEDEREEN (zowel rechts als links) moet lezen!
Het is een omvangrijk artikel, maar het gaat hier om de waarheid, zoals die is vastgelegd in de rechtswetenschap: hetgeen in overeenstemming is met de werkelijkheid zoals die is of wordt ervaren; in overeenstemming met het ware. Bijv. partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar ~ aan te voeren. Art.2 R en 189 WvSr

Neem de tijd om dit artikel goed te lezen en dan kunnen we maar 1 ding vaststellen: Het proces Wilders is gebaseerd op een Rechtsdwaling: i.c.:
“de dwaling omtrent het recht, het niet kennen van het recht of de wet. Hetgeen geeft geleid tot een ” Onwettige rechtsvervolging” .
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsdwaling)

Een ander aspect is het “Onwettig verkregen bewijsmateriaal”  In het geval van Wilders zijn het “de gemanipuleerde en dus onwettige Aangifteformulieren”
In het Wetboek van Strafvordering staan de eisen waaraan het bewijs moet voldoen (artikel 338-344a). Bewijs is onrechtmatig verkregen als het verkregen is op een manier die in strijd is met het recht. Als het bewijs niet aan de regels voldoet en ook niet meer kan worden hersteld, bepaalt artikel 359a welke maatregelen moet worden toegepast:
– er volgt strafvermindering,
– het bewijs wordt genegeerd, mogelijk wordt de verdachte veroordeeld op grond van ander bewijs (hetgeen in het geval Wilders niet aanwezig is) en dus:
– moet het openbaar ministerie niet ontvankelijk worden verklaard, en vervalt de hele zaak.

Realpredictor

Lees hier het hele artikel:
http://joostniemoller.nl/2016/12/nee-wilders-ondermijnt-rechtsstaat-open-brief/