GEEN HEIL!

geenheil

Het tromgeroffel van GeenStijl/GeenPeil heeft geklonken.
Er komt wéér een nieuwe partij: GEENPEIL.

De kern is duidelijk:
1. Eventueel gekozen kamerleden gaan precies doen wat de leden van GeenPeil beslissen:
– voor of tegen ingediende wetten stemmen,
– kamervragen stellen
– en wat er zich meer voordoet.

2. De ‘beslissingen’ van de leden komen tot stand via (mini)referenda over het onderwerp dat aan de orde is. De meerderheid beslist. Men zal dus nogal vaak aan een referendum mee moeten doen.
Gaat dat steeds meedoen lukken? In het begin misschien, maar later? Aandacht voor iets nieuws wil nogal snel verslappen na enige tijd.

Maar eerst moeten die Kamerleden er komen.
Dat kon wel eens bitter tegenvallen qua aantal.
Er valt straks zóveel te kiezen voor degenen die de liegende Rutte en zijn verraderlijke kabinet zat zijn! En het lijkt allemaal zo op elkaar….
Laten we het eens (heel) optimistisch zien: GeenPeil wint 2 of 3 zetels.
Dat zijn dan maar weinig stemmen van de 150. Wat kun je daarmee? Niet veel natuurlijk.

En wat brengen die paar stemmen dan voor nieuws in, waar ook andere mini’s die het misschien gered hebben met één of twee zeteltjes hetzelfde zullen stemmen?
Is het niet veel beter om er voor te zorgen dat argeloze mensen niet op zo’n mini, maar op de grote PVV gaan stemmen? Om de goede krachten niet te splitsen?

Ik zie beslist het nut niet in van die door egootjes opgezette experimenten. Want wat er straks aan verloren stemmen en ‘reststemmen’ van die kleintjes overblijft gaat dan naar andere partijen, waarvan de meeste de goede zaak niet dienen.

De lijsttrekker dan. Jan Dijkgraaf. Een aardige columnist, maar in zijn eerste interview komt hij beslist niet charismatisch of overtuigend over. Geen garantie voor groei, wél voor afkalving.

Zomin als ik iets zie in het zich veel te elitair opstellende clubje van ijdeltuit Baudet, dat daardoor nooit ‘het grote publiek’ zal bereiken en zomin als ik iets zag en nog zie in het VNLclubje van Jan Roos (hangt maar net op één zeteltje), zo min zie ik iets in dit initiatief van GeenPeil. Ik zie het als een leuke, maar politiek schadelijke hobbyclub die zich beter kan bezighouden met buitenparlementaire referenda. Ook hier geldt: Schoenmaker hou je bij je leest!

In GeenPeil zie ik totaal Geen Heil. En dat zal bewaarheid worden. Die stelling durf ik best aan.

Frans Brassens
5 december 2016

Advertenties