The West’s Politically Correct Dictatorship

 politiekcorrect-kills

THE TERRIFYING TRUTH!

The West’s Politically Correct Dictatorship!
It Has Blinded Us to the Real Danger: The Radical Islam!

The countless attacks by Muslim extremists testify that the multicultural world to which we have been led is a fiction. Political correctness simply encourages the Islamists to raise the stakes to win the war they are advancing. The resulting tension has been fed by the Western elites with their sense of guilt for “colonialism” in the Third World.

RP. I think this is the biggest lie ever. The real reason is that the elite (as the largest oil shareholder) aims to pamper the Islamic oil countries as much as possible!

The brave work of the artist Mimsy was removed from London’s Mall Galleries after the British police defined it “inflammatory.” In France, schools teach children that Westerners are Crusaders, colonizers and “bad.”

Under this politically correct dictatorship, Western culture has established two principles. First, freedom of speech can be restricted any time someone claims that an opinion is an “insult.” Second, there is a vicious double standard: minorities, especially Muslims, can freely say whatever they want against Jews and Christians.

Bron: The West’s Politically Correct Dictatoreship

Translation:

DE POLITIEK-CORRECTE DICTATUUR VAN HET WESTEN!

DE ANGSTWEKKENDE WAARHEID!

De politiek-correcte dictatuur van het westen heeft ons verblind voor het echte gevaar: namelijk de radicale Islam!

De talloze aanslagen door moslimextremisten getuigen dat de multiculturele wereld waartoe wij gedwongen zijn, een fictie is. Politieke correctheid moedigt de islamisten aan om de inzet  te verhogen om de oorlog te winnen die ze tegen het westen zijn begonnen!  Dit wordt gevoed door de westerse elites met hun gevoel van zgn. ‘schuld voor “kolonialisme” in de derde wereld.’ RP. Ik denk dat dit de grootste leugen is ooit. Het doel van de elite is om (als grootste olie aandeelhouder) de islamitische olielanden zoveel mogelijk ter wille te zijn!

Onder deze politiek correcte dictatuur, heeft de westerse cultuur twee beginselen vastgesteld. Eerst, vrijheid van meningsuiting kan worden beperkt telkens als die iemand beweert dat een advies een “belediging” is. Ten tweede is er een vicieuze dubbele moraal: minderheden, met name moslims, kunnen alles vrij zeggen wat ze willen tegen Joden en christenen.

Lees hier het hele artikel.The West’s Politically Correct Dictatoreship

Advertenties