Raad van Europa: Nederland pakt jihadisten te hard aan!

Met andere woorden: “DE EU BESCHERMT JIHADISTEN!”

jihad-onschendbaar

We zijn onschendbaar!

Plannen om jihadisten harder aan te pakken, vallen niet in goede aarde bij de Raad van Europa. Een aantal van de maatregelen die Nederland wil nemen tegen terrorisme zouden in strijd met internationale mensenrechtenverdragen.

De Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, uit in een brief aan het kabinet felle kritiek op ministers Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). De raad, een overlegorgaan van 47 landen, beticht Nederland van racisme en het schenden van mensenrechten.

Minister wil zelf jihadisten kunnen aanpakken
De anti-terrorismewet die Van der Steur voorstelt, schrijft voor dat Nederland meer mogelijkheden krijgt om jihadisten en geradicaliseerden aan te pakken. Zo wil de minister eigenhandig een contact- of gebiedsverbod op kunnen leggen, bijvoorbeeld als iemand contact heeft met een jihadist of als iemand verdacht veel aandacht heeft voor een bepaalde locatie. De Raad van Europa vindt dat te ver gaan: het zou een recht op een eerlijk proces bedreigen.

Ook het voornemen om de Nederlandse nationaliteit af te pakken van jihadisten met een dubbel paspoort, stuit op kritiek. Volgens de raad kan deze maatregel leiden tot discriminatie van Turkse of Marokkaanse jihadisten. (RP: Sinds wanneer mogen potentiële terroristen  niet gediscrimineerd worden?? Het probleem is opnieuw dat er geen rechter aan te pas komt.

Mensenrechten in gevaar, Kamer lijkt niet onder indruk.

Lees hier verder:
Elsevier.