De strijd tegen Wilders en zijn kiezers!

En de ondergang van de linkse Leugenmedia!

buddah

Terwijl Geert Wilders de kwellingen moet doorstaan van een tweede politiek proces, voltrekt in Amerika de ineenstorting van linkse luchtkastelen zich sneller dan menigeen had kunnen bevroeden. De mainstreammedia zijn in paniek.

Moralisten
Steeds meer kijkers, luisteraars en lezers beseffen dat de journalistiek het contact met de werkelijkheid kwijt is. Van objectieve, onafhankelijke journalistiek is geen sprake meer. De verering van Hillary, de messiaanse verheerlijking van Obama en de demonisering van Trump hebben dat pijnlijk duidelijk gemaakt. De moralisten van de media zijn de nieuwe keizers zonder kleren.

Verzet
In Nederland vertonen journalisten hetzelfde patroon. Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC, verwijst via Twitter naar “Lessen voor journalisten na Trump”. Het artikel in het blad Columbia Journalism Review beschrijft de verzetstactieken die journalisten nodig hebben in de komende oorlog met het autocratische bewind van Donald Trump en zijn Republikeinen. Dat dit in Nederlandse journalistieke kringen serieus genomen wordt is eng en veelzeggend.

Oude journalistiek
Onze MSM beschikken nog altijd over macht, al is hun verval duidelijk zichtbaar. Koerswijzigingen zijn onmogelijk. Veranderingen cosmetisch. De oude journalistiek graaft het eigen graf. Zelfs na de ontmaskering van hun leugenachtige verslagen en duiding gaat men hardnekkig door op de oude vertrouwde voet. Het EU-evangelie; internationaal recht; mensenrechten; zielige vluchtelingen; gekwetste moslims; PVV’ers met een luchtje; de dreiging van Trump en de angst voor extreem-rechts geweld. Het zijn de smaakmakers die prominent op iedere mediale menukaart prijken.

Wilders
Na twaalf jaar Geert Wilders weten onze MSM nog steeds niet hoe ze moeten omgaan met een politiek fenomeen van internationale proporties. Tot op de dag van vandaag is de journalistiek er niet in geslaagd een juist beeld te schetsen van deze politicus en zijn kiezers. Analyses blijken niet te kloppen. Onderzoek strandt. Men is moe en geïrriteerd. De pogingen zijn gestaakt. Het journaille duidt Wilders en zijn aanhang liever vanachter het bureau. Elitaire columnisten schrijven boekjes voor mensen die er ook niets van snappen. Journalisten doen geen verslag, journalisten vallen aan. Het liefst gezamenlijk.

AD-journalist Wierd Duk, die op dit moment contact legt met PVV-kiezers, wordt voor zijn ‘ouderwetse wijze’ van objectief verslag doen uit linkse hoek via de sociale media belaagd en bedreigd. Dat hij, om de gemoederen te kalmeren, liet doorschemeren eigenlijk links te zijn, laat zien hoe groot de druk is binnen deze groep en hoe links zijn critici zijn.

Ondermijning rechtsstaat
In mijn artikel over het tweede politieke show-proces tegen Wilders heb ik een aantal vragen opgeworpen die in een goed functionerende democratie allang beantwoord zouden zijn door de journalistiek en de politiek. Dat beide machten liever Wilders bestrijden dan op zoek gaan naar de mechanismen achter dit proces is zorgwekkend. Het duidt op een ernstig gebrek aan zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Wie bepaalt de keuze? Selectieve opvattingen over controle en waarheidsvinding ondermijnen onvermijdelijk het functioneren van onze rechtsstaat. RP: De waarheid verkondigen is door de intolerante landverraders gedegeneerd tot “discriminatie”.  H. Ayaan: “Tolerance of intolerance is cowardice” (Het tolereren van intolerantie is lafheid)

Het zijn de verslagen, de columns en de hoofdredactionele commentaren die zwart op wit laten zien hoe partijdig en vijandig de pers in Nederland is. De haat en minachting voor Wilders en zijn kiezers spatten van de nieuws- en opiniepagina’s. Zelfs de weinigen die van mening zijn dat dit politieke proces niet had moeten plaatsvinden of zijn talent bewonderen en een zwak hebben voor zijn retorische gaven, nemen in hun artikelen luid en duidelijk afstand van Wilders. Dat is verplicht in onze politiek-correcte polder.
De komende strijd zal het beeld bevestigen dat bij de bevolking leeft. Zij zien in Wilders een politicus die een moedige en noodzakelijke strijd voert. Hij strijdt hun strijd. Een vrijheidsstrijder die van álle kanten aangevallen wordt. Niet alleen door de politiek maar door álle machten in ons land. Soms met open vizier maar meestal in de rug.
En hoe men de strijd tegen Wilders ook spint, het is gezien en het wordt niet vergeten!

RP: De leugenmedia hebben lang de schapen onder het volk kunnen misleiden, maar zoals altijd, zal de waarheid zegevieren!

Opiniez.com