Veroordelen op basis van Dubieuze Bewijzen is Rechtsdwaling!

PROCES WILDERS IS EEN FARCE!

strafuitsluiting

Rechtsdwaling betekent o.a. het negeren van strafuitsluitingsgronden!

In de wet wordt in art. 338 t/m 344a Sv beschreven waaraan het bewijs moet voldoen om wettelijk geldig te zijn. Bewijs is onrechtmatig verkregen als het verkregen is op een manier die in strijd is met het recht.

In het huidige strafrecht!wordt onder Rechtsdwaling onder andere, en misschien wel allereerst, een vorm van afwezigheid van alle schuld verstaan.

Dit kan leiden tot strafvermindering, negeren van het bewijs of het Openbaar Ministerie wordt niet-ontvankelijk verklaard. In het laatste geval vervalt de hele rechtszaak.

In het Nederlandse recht moet het aangedragen bewijs altijd wettig en overtuigend zijn om tot een veroordeling te leiden. Zonder bewijs geen veroordeling; dit wordt het negatief-wettelijke bewijsstelsel genoemd.

“Indien recht gedaan is op stukken, getuigenissen, verslagen van deskundigen of eden, die na de beslissing vals zijn bevonden of verklaard; kan hiertegen de procedure tot herroeping van gewijsde worden ingesteld.”

Vorige week maakte het OM de strafeis tegen Wilders bekend: een boete van 5.000 euro wegens groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie,

Bij de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen PVV-leider Geert Wilders is een rommelig beeld van het aangifteproces gegeven.

“In totaal werden 6474 aangiftes gedaan. Eerder dit jaar bleek al dat een deel van de aangiften actief werden aangespoord door moskeeën. Vooral onder oudere, analfabete allochtonen werden veel aangiften geronseld”

Bovenstaande onwettige procedure is in het Wilders-proces door het OM genegeerd! Het openbaar ministerie moet dus “Niet Ontvankelijk” worden verklaard, en dan vervalt de hele rechtszaak.
Als de rechter Wilders toch veroordeelt dan is dit een “Onwettige Veroordeling”
En wat hier de gevolgen van zijn laat zich wel raden!

Realpredictor

Lees ook:  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2016/10/rechter-aangifteproces-tegen-wilders-verliep-rommelig-392658/