Kabinet bestraft voor elkaar zorgende burgers

          De regering speelt Sinterklaas voor de immigranten en het eigen volk krijgt de Zwarte Piet!

Ook voor mensen met een bijstandsuitkering worden alle vormen van samenwonen ontmoedigd. Van hen woont 80% alleen, meer dan elke andere groep. Dat zou heel vaak vooral een pragmatische keuze kunnen zijn, want ook hier staat de overheid klaar om met vaste formules de veronderstelde kostenbesparing die samenwonen met een partner en/of volwassen kinderen zou opleveren weer te incasseren.

OpinieZ

De zorg, het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de bejaardenhuisvesting en meer werden onbetaalbaar en moesten op de schop. Bedrijven in de race om de hoogste winsten ontslaan nog steeds bij honderden of duizenden hun werknemers. Achter deze ontwikkelingen gaan schrijnende persoonlijke verhalen schuil.

Wie zijn leven omgooit om een hierdoor getroffen gezinslid te helpen door zijn of haar salaris te delen of met werken te stoppen om te gaan zorgen, wordt door onze overheid direct teruggefloten en beboet. Die overheid vindt de individualisering in Nederland namelijk nog niet ver genoeg doorgevoerd. Alle burgers, mannen en vrouwen, moeten ongeacht hun persoonlijke situatie fulltime aan het werk.

Arbeidsparticipatie
Emancipatie, ging dat ooit niet over zelfbeschikking, de vrijheid om eigen keuzes te maken en je leven zo in te richten als je zelf wilt? In het Nederland van 2016 vindt een democratisch gekozen regering van niet. Niets ontziend wordt van boven af verordonneerd…

View original post 1.433 woorden meer