Kabinet bestraft voor elkaar zorgende burgers

          De regering speelt Sinterklaas voor de immigranten en het eigen volk krijgt de Zwarte Piet!

Ook voor mensen met een bijstandsuitkering worden alle vormen van samenwonen ontmoedigd. Van hen woont 80% alleen, meer dan elke andere groep. Dat zou heel vaak vooral een pragmatische keuze kunnen zijn, want ook hier staat de overheid klaar om met vaste formules de veronderstelde kostenbesparing die samenwonen met een partner en/of volwassen kinderen zou opleveren weer te incasseren.

Advertenties