DENK wil burger heropvoeden. Waar zagen we dat eerder?

denkna

De partij DENK is een Turkse uitvinding, het Turkije van Erdogan. De voormannen zijn Erdogan-aanhangers. Ze willen overheid en onderwijsinstellingen zuiveren van wat zij als racisme kwalificeren. Dankzij deze mensen wordt het belangrijke begrip discriminatie een leeg en lachwekkend fenomeen.

DENK is geen ‘denkend aan Nederland’, maar DENK is denkend aan Erdogan.

De PvdA-pupillen van Turkse of Marokkaanse afkomst gaan het oorspronkelijke sociaaldemocratische beleid tot en met de uiterste consequenties doordenken. Dat is het partijprogramma van DENK.

Er moet een racismeregister komen en wiens naam daarin voorkomt, mag niet meer voor de overheid werken. Er moet ook een speciale politie-eenheid van duizend man worden opgericht, die racisme en discriminatie gaat bestrijden. Veroordeelden moeten verplicht in contact komen met het slachtoffer. Het is een fantasieprogramma om volwassen mensen te heropvoeden tot modelburger!

Ze willen alle mensen opvoeden tot voorbeeldige multiculturele burgers. Ze willen daarbij gebruik maken van middelen die door de PvdA en D66 zijn gecreëerd: positieve discriminatie met overheidsdwang. Maar dat is niet alles. Er moet nog meer gebeuren.

Twee afvallige sociaaldemocraten met een sterk Turkse achtergrond hebben een eigen beweging opgericht: DENK. Lang heb ik nagedacht om deze beweging tegen de achtergrond van de Nederlandse geschiedenis te kunnen plaatsen. Het is geen conservatieve religieuze beweging. Als dat zo was, zouden ze naar een eigen zuil streven. Dat willen ze niet.

Weliswaar bagatelliseren ze de ernst van de jihadistische strijd en de dreiging van het islamisme, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat ze sympathie koesteren voor de fundamentalistische islam. Wat niet is, kan nog komen. Het blijft natuurlijk een raadsel waarom de voorman van DENK de jihadistische aard van de moord op Theo van Gogh ontkent.

DENK moeten wij begrijpen vanuit de recente Nederlandse linkse geschiedenis. Daar hebben ze geleerd dat Nederland een multiculturele samenleving is. Daarnaast leerden ze bij de PvdA dat minderheden tot de onderdrukte en zielige groepen horen aan wie vooral alle rechten toekomt.

Om een en ander in de geschiedenis recht te zetten, leerden ze bij de PvdA en GroenLinks dat er een positief, discriminerend beleid moet worden gevoerd ten gunste van minderheden. Deze zienswijze werd negatief gefundeerd: de oorspronkelijke Nederlandse bevolking bestaat uit een grote groep foute mensen die nu moet worden gedwongen om bij te dragen aan het herstel van de mondiale rechtvaardigheid.

Ook leerden ze dat de overheidspogingen soms stranden, omdat ze door niet-linkse mensen worden getorpedeerd.

Elsevier

RP: Ach het zijn en blijven een stelletje Droeftoeters En Nitwit Klunzen

Laat het denken maar over aan mensen die in het bezit zijn van alle hersencellen!