Als Wilders veroordeeld wordt, dan moeten alle moslims ook worden veroordeeld!

meningsuiting

En wel om de volgende redenen:

De Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, moeten in gelijke gevallen gelijk worden behandeld.Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Dit betekent dus dat men ‘veroordeeld’ kan worden op Discriminatie van:

1. Godsdienst

– Koran 6:103 “Ogen kunnen Hem niet bereiken; maar Hij bereikt de ogen. Want Hij is de Ontastbare, de Alwetende”.
– De Islam roept verder op tot de éénheid van het aanbidden van de Absolute Autoriteit door de gehele mensheid.
Allah is de enige god

Dit is discriminatie!

allah-enigegod

2. Levensovertuiging

filisofie.islam:

islam-filosofie

Zie ook: http://www.slideshare.net/RahmanKhatibi/dogma-v-philosophy

Dit is discriminatie!

3. politieke gezindheid
politieke_islam

politieke-islam

Dit is discriminatie!

4. ras, geslacht of op welke grond dan ook

De Koran richt zich ook op verschillende groepen die de totale wereldbevolking omvat:
– De ongelovige mens / de Atheïst;
– De twijfelaars / de Agnosten;
– De gelovige mens / de mens die gelooft in 1 Absolute Autoriteit. (De moslims worden apart aangesproken wat duidelijk wordt als men de context leest en begrijpt);
– De afgodendienaren / Polytheisten
– De andersgeaarden (homosexuele, transgenders, etc.)
vrouwenonderdrukking

– Vrouwenonderdrukking

Bovenstaande is de wet van alle moslims, ook in andere niet-islamitische landen, erger nog: overtreders worden door hen vervolgd en uitgemoord!

Dit is discriminatie!

Hieruit blijkt dus dat de moslims in Europa alle regels van onze discriminatiewet op alle fronten overtreden en hiervoor veroordeeld zouden moeten worden.

DE JURIDISCHE VERVOLGING WEGENS DISCRIMINATIE VAN HET WESTERSE VOLK EN VAN MOSLIMS VERSCHILT HIER ABSOLUUT! DIT HOUDT IN DAT DEZE WET ONRECHTMATIG WORDT TOEGEPAST! EN DIT BETEKENT DAT ONZE JUSTITIE MET 2 MATEN MEET ! 

Realpredictor

Advertenties