WAT KAN EUROPA VERWACHTEN VAN TRUMP?

trump-europe

Wat we in Europa kunnen verwachten is ook maar de vraag. Trump zijn kritieken en het willen herzien van het handelsverdrag TTIP, mocht dit niet al voor zijn ambtstermijn worden getekend, zal door velen met gejuich worden ontvangen. Maar met name Trump’s kritiek op de kostbare NAVO en de agressieve campagne tegen Rusland zijn uiteraard ook verheugend. Europa zou zomaar zelf moeten gaan nadenken over haar buitenlandbeleid en dat zou dan wel moeten leiden tot het verbeteren van de relaties met Rusland.

Velen hebben vast genoten van de woorden die Trump uitsprak over Angela Merkel, de Duitse bondskanselier van wie hij terecht verweet Duitsland kapot te maken. Hij toonde met de uitspraak dat ‘Parijs is Parijs niet meer’, vooral ook aan dat hij wel over gezond verstand beschikt, door in te zien dat het verafrikaniseren van deze stad, niet een normaal, noch een verstandig beleid is.

Zal President Donald J. Trump op het denken en handelen van onze politici, van zowel de Europese Unie als in Nederland en België, een gunstig effect hebben? Vanuit Nederland lijkt het onmogelijk te denken dat er ooit iets gaat gebeuren dat niet eerst in de V.S.A. is uitgeprobeerd. Laten we dus allen kritisch afwachten wat er komen gaat, want laten we eerlijk zijn, veel slechter dan Barack Obama en wat er momenteel uit de VS komt… dat kan nauwelijks.

Rechtsactueel