The American Trump Shock!

tshock

And again the children and the elderly are the victims!

(En weer zijn de kinderen en de ouderen het slachtoffer)