Wanbeleid COA werkt helemaal averechts: geen asielzoeker piekert erover te werken!

COA Stockfoto's 2011

Hoezo werken? We zijn hier gekomen om ons gratis geld op te halen!

Het beleid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, verantwoordelijk voor de opvang en integratie van asielzoekers, zorgt er al tijden voor dat asielzoekers allesbehalve willen werken.

Het COA heeft namelijk een regel die sterk aan de bijstandsregels doet denken. Asielzoekers hoeven in principe niet zelf bij te dragen aan hun opvang: dat komt allemaal ten koste van de belastingbetaler.
Wanneer een nieuwkomer echter betaald werk vindt, moet hij gaan meebetalen aan deze opvang.
Helaas heeft het COA de te betalen bedragen zó hoog vastgesteld dat het voor de meeste mensen simpelweg geen zin heeft om te gaan werken: in sommige gevallen zouden ze slechts 196 euro per maand beter af zijn.
Het resultaat? Grote aantallen die wel mogen werken, maar geen reden zien om dat te doen.
In plaats van dat Nederlanders moeten opdraaien voor hun levensonderhoud, hebben zij de kans om dat zelf, in ieder geval gedeeltelijk, te doen.

RP: Waarvoor werken als je alles toch op een presenteerblaadje krijgt? De volledig achterlijke gedachte dat immigranten, die hun hele leven nog nooit hebben gewerkt en ook nooit van plan zijn dit te doen, een “Verrijking” zouden zijn voor onze economie, is typerend voor de westerse Nitwits die nooit verder zijn gekomen dan hun eigen knollentuintje!

http://www.dagelijksestandaard.nl/2016/11/wanbeleid-coa-werkt-helemaal-averechts-geen-asielzoeker-piekert-erover-te-werken/

Advertenties