This retarded Pack of primates just makes it clear that America have made the right choice!

Deze achterlijke primaten maken het duidelijk dat Amerika de juiste keuze heeft gemaakt!

trump-rellen

Under which rock are they crawled from? 😛

Onder welke steen zijn zij vandaan gekropen? 😛