De AOW, die heeft zijn beste tijd gehad!

aow-er

Tot je 70e doorwerken of creperen?

Het kabinet probeert het uitdijen van de kosten van de AOW te bestrijden door de AOW-leeftijd in hoog tempo op te trekken. Nederland wordt daardoor het Europese land dat het laatst met pensioen mag, kort nadat we hier nog een wedstrijdje in vroegpensioneren deden. Het leidt tot ongenoegen en onrecht. Het is beter nog eens rustig naar ons pensioenstelsel te kijken. Waar in 1957 bij de invoering van de AOW nog veel voor te zeggen was, kan in 2057 volledig uit het roer zijn gelopen.

De Eerste Kamer heeft ingestemd in met een snellere verhoging van de AOW-leeftijd.
Eerder was al afgesproken dat de AOW-leeftijd in stapjes wordt verhoogd. Deze wet regelt dat dit vanaf 2016 in een sneller tempo gebeurt. De leeftijd wordt telkens in stappen van drie maanden verhoogd.
In 2018 komt de AOW-leeftijd dan uit op 66 jaar. En vanaf dat jaar stijgt de leeftijd in stappen van vier maanden.
Ook CNV-voorzitter Maurice Limmen waarschuwt voor een AOW-gat.
“Wat je echter niet kunt maken, is keer op keer tussentijds de spelregels veranderen, daar kan niemand zich op voorbereiden. Mensen moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid”, aldus Limmen.

Vanaf 2022 wordt aan de hand van de levensverwachting gekeken of de pensioenleeftijd vanwege een verbeterde levensverwachting nog verder omhoog moet. De versnelde verhoging moet 3,6 miljard euro opleveren. (R P: u kunt wel raden waar deze miljoenen naar toe gaan, niet naar de Nederlanders!)

http://www.nu.nl/pensioen/4060640/eerste-kamer-stemt-in-met-snellere-verhoging-aow-leeftijd.html