Linkse immigranten-advocaten varen er wel bij!

Linkse advocaten verrijken zich gigantisch via immigranten!

sharianederl

PVDA-advocaten verdedigen Syrisch gezin dat 4000 euro per dag eist van kabinet Francken
Men kan er bijna gif op innemen: wanneer de media advocaten aan het woord laten die betrokken zijn in een asiel- of vreemdelingendossier, dan zijn dat praktisch altijd ‘juristen’ die aan dezelfde kantoren verbonden zijn, namelijk, PROGRESS Lawyers Network, met zetels in Brussel en Antwerpen en de advocaten van het Vrijheidskwartier (avocats du Quartier des libertés) in de Brusselse parlementswijk.

Deze kantoren verdienen in elk geval veel geld aan die vreemdelingenproblematiek. We hoeven niet te vertellen dat de meeste gelukzoekers over onvoldoende middelen en kennis beschikken om juridische stappen te ondernemen. Dat wordt dan wel geregeld via de pro deo procedure. Bovendien bieden dat soort advocaten hun diensten vaak zelf aan. Wanneer de asielcrisis – vorig jaar – haar hoogtepunt bereikte, werden die advocaten (of hun medewerkers) heel vaak gesignaleerd in de buurt van het beruchte Maxmiliaanpark in Brussel, zo vernamen we uit betrouwbare bron. Er stond zelfs een tentje voor ‘juridische bijstand’.

Mieke Van Den Broeck, die nu de belangen van de beruchte familie uit Aleppo – die wel in Beiroet verblijft – verdedigt en dwangsommen van € 4000 per dag opeist van het staatssecretariaat van Francken (N-VA), behoort tot de Brusselse tak van het PVDA clubje

Zoals u ziet zijn het niet zomaar advocaten. Allen behoren ze tot één of ander extreemlinks clubje. Het is bovendien opvallend hoeveel van die extreemlinkse advocaten ook het petje van de Liga voor de Mensenrechten dragen. Ook daarop wordt in de media nooit gewezen. Het wordt met de dag duidelijker dat in al die overgesubsidieerde VZW’s en NGO’s steeds weer dezelfde namen opduiken.

Lees ook: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11375f89.htm

Bron: https://rechtsactueel.com/2016/11/03/pvda-advocaten-verdedigen-syrisch-gezin-dat-4000-euro-per-dag-eist-van-kabinet-francken/