Aangifte-hype Wilders is georganiseerd!

aangiftebiljet

Er kwam eind maart een ongekende golf aangiften – om niet te zeggen een hype – op gang nadat Wilders zijn Marokkanen-uitspraken deed. Hele colleges van Burgemeester en Wethouders (zoals die van Nijmegen) voelden zich geroepen aangifte te doen.

Normaliter kan het in een stad als Amsterdam nogal eens moeite kosten aangifte te doen, maar nu werden in het weekend bij Amsterdamse politiebureaus kant en klare aangifteformulieren uitgereikt (voor de buitenlanders/analfabeten). Het leverde al met al 6.400 aangiften op. Georganiseerd dus!

RP: En nu komt de aap uitde mouw! Alle “zich aangesproken” groepen Marokkanen eisen hun betaling hiervoor als Wilders wordt vervolgd!
Welnu, een Marokkaans ras bestaat niet en belediging van het Marokkaanse ras is daarmee per definitie onmogelijk. Discriminatie op grond van het hebben van een nationaliteit is niet alleen niet strafbaar, maar wordt bovendien voortdurend van overheidswege toegepast.

Iedereen met een normaal verstand weet dat het pleiten voor vrijwillige remigratie naar Marokko, het afnemen van de Nederlandse nationaliteit van criminelen en het beperken van de immigratie uit een land als Marokko kunnen echter onmogelijk als strafbaar gelden. Sterker nog: dat is tot op zekere hoogte staand beleid.
Er is een Remigratiewet die terugkeer naar een land als Marokko ruim subsidieert. De Nederlandse nationaliteit kan al worden afgenomen van veroordeelde terroristen die ook de Marokkaanse nationaliteit hebben (en het kabinet wil dat ook met jihadi’s doen). En immigratie uit (islamitische) landen als Turkije en Marokko wordt al sinds jaar en dag met tal van overheidsmaatregelen ingeperkt.

Als het strafbaar zou zijn om te pleiten voor minder immigratie uit Marokko en meer remigratie dan staat binnenkort met Geert Wilders de hele Nederlandse politiek voor de rechter.

Bron: Elsevier