WHO CLAIMS THAT AMERICA IS NOT ISLAMIZED?

Wie beweert dat Amerika niet is geïslamiseerd?

Muslim Get $240k For Not Delivering Beer

Moslims die zijn ontslagen omdat ze uit religieuze overwegingen weigeren bier te leveren krijgen $240.000 schadevergoeding!

Een jury heeft  $ 240.000 schadevergoeding toegekend aan twee islamitische vrachtwagenchauffeurs die hun voormalige werkgever hadden aangeklaagd wegens religieuze discriminatie, nadat ze werden ontslagen voor het weigeren om bier te vervoeren.

RP: Waarom hebben ze überhaupt deze baan aangenomen?