Voting Machines USA – Warning!

votefraud

Stay away from SmartMatic Voting machines, owned by George Soros. Demand Paper Ballot. This Email is proof, in how we are getting screwed, Right under our very Eyes! (New Code Name: The Dogs Are Caught, Ready to be shipped to Jail!)


vote

by Harry Broker

AND AGAIN IT HAS BEEN PROVED: MONEY IS POWER!

BLIJF WEG bij SmartMatic stem-machines, eigendom van George Soros !. Vraag stembriefjes. Deze Email is het bewijs, hoe wij worden bedrogen, recht onder onze ogen(Nieuwe codenaam: de honden zijn gevangen, klaar om te worden verscheept naar de gevangenis!)

EN WEER IS BEWEZEN:GELD IS MACHT!