We are Fighting a running battle.

WIJ DWEILEN MET DE KRAAN OPEN!

refugee-moslims

This is caused by the same Muslims, we also let in our countries with millions!

Want dit is veroorzaakt door dezelfde moslims, die wij ook in onze landen met miljoenen binnen halen!

Realpredictor