Geert Wilders heeft gelijk: zijn rechtszaak is een politiek proces!

politiek-proces

Het zijn vier woorden die ik niet vaak in deze volgorde heb uitgesproken, maar here goes: Geert Wilders heeft gelijk.

Zo, dat is eruit.

De PVV-leider staat voor de tweede keer voor de rechter – ditmaal voor zijn inmiddels beruchte vraag aan een zaaltje Haagse aanhangers of zij ‘meer of minder Marokkanen’ in Nederland hadden gewild. ‘Minder, minder, minder,’ scandeerde het gehoor, waarop Wilders antwoordde: ‘Dan gaan we dat regelen.’ Discriminatie op grond van ras en aanzetten tot haat, luidt de aanklacht van het Openbaar Ministerie.

Raadsheer Gert-Jan Knoops en Geert Wilders noemen het ‘een politiek proces,’ Hier kun je de gehele verdediging van Geert Wilders in de rechtszaak teruglezen waarbij een onwelgevallige mening monddood wordt gemaakt. Een onrechtmatige inperking van de vrijheid van meningsuiting, vinden zij.

Terecht, vind ik.
Het zaaien van iets dat niet strafbaar is

Nu heb ik al vaker betoogd Hier mijn pleidooi tegen de strafbaarstelling van godslastering (en voor het schrappen van de vrijheid van godsdienst) dat dit soort gevechten over de grenzen van het vrije woord om andere redenen al niet in de rechtszaal thuishoort. Sterker, in talloze artikelen en boeken In mijn boek In Dubio betoog ik dat de vrijheid van meningsuiting een absolute (en daardoor paradoxale) vrijheid is heb ik me uitgesproken voor het volledig schrappen van de wettelijke bepalingen tegen haatzaaien, belediging en nog een heel scala aan andere beperkingen van de vrijheid van meningsuiting.

De strafbaarstelling van haatzaaien bijvoorbeeld is alleen al om deze reden moeilijk te verdedigen: haat koesteren is op geen enkele manier verboden, dus waarom het ‘zaaien’ ervan wel? Haat is in Nederland een beetje als drugs: je mag het bezitten, maar niet telen. Moeilijk uit te leggen dus.
Daar komt bij: probeer maar eens te bewijzen dat iemand haat ‘zaait.’ Volstrekt onmogelijk. Als het al ‘haat’ is waar in dit geval sprake van is: vertolkt Geert Wilders die emotie, of verspreidt hij haar? Hoe bewijs je dat? Is hij de bron van ‘haat’ jegens Marokkanen, of zijn dat de Marokkaanse jongeren die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers, de treitervloggers die Marokkaanse Nederlanders een slecht imago bezorgen, of de media die dat imago uitvergroten omwille van kijkcijfers en kliks?

En wat ís die haat dan precies die gezaaid wordt? Valt de constatering van PvdA-leider Diederik Samsom dat Marokkanen een ‘etnisch monopolie’ Het OM vond deze uitspraak van Diederik Samsom dan weer niet strafbaar hebben op overlast niet in dezelfde categorie? Of de ‘kut-Marokkanen’ van PvdA-wethouder van Rob Oudkerk? En is ‘pleurt op,’ zoals premier Rutte zei, niet in essentie hetzelfde?

En nu we toch aan het vergelijken zijn: is de weerzin die SP’ers kweken tegen ‘de neo-liberalen’ die ‘de zorg uitkleden’ niet evengoed een vorm van haatzaaien? Of GroenLinksers die tekeergaan tegen rendementsdenkende managers: waarom wordt dat geen haatzaaien genoemd?

Al even problematisch is de aanklacht van discriminatie. Waar het specifiek de uitingsvrijheid betreft, kun je veilig stellen dat discriminatie onvermijdelijk en alomtegenwoordig is. We maken continu ‘onderscheid’ tussen mensen – en ook voortdurend op onheuse gronden. ‘Bankiers,’ ‘moslims,’ ‘linkse gutmenschen,’ ‘rechtse hardliners,’ ‘de elite,’ ‘het volk’ en ga zo maar door: aan de lopende band scheren we allerlei mensen over één kam.

Je zou zelfs kunnen zeggen: politiek bedrijven is mensen discrimineren – in de meest letterlijke zin van het woord. Als Geert Wilders voor zijn variant vervolgd dient te worden, dan ook de SGP die afgelopen week nog pleitte voor een verbod op gebedsoproepen van moslims De SGP wil af van de gebedsoproep van moskeeën (terwijl de kerkklok vrolijk doorklingelt). Of de VVD, die insinueert dat vluchtelingen de veiligheid in ons land bedreigen, Eerder schreef ik deze column over het discrimineren van de VVD in haar verkiezingsprogramma terwijl autochtonen het leukste volk ter wereld zijn.

U snapt: deze lijst wordt al gauw heel lang.

Maar nog los van al deze bezwaren, is het argument van Geert Wilders en zijn raadsheer simpelweg correct: dit is een politiek proces. Want de vraag welke opvatting je mag uiten, is de definitie van politiek.

Lees hier de rest van dit zeer realistische artikel:
https://decorrespondent.nl/5455/geert-wilders-heeft-gelijk-zijn-rechtszaak-is-een-politiek-proces/139811650-83e4f5c9

En als u ook een weldenkende burger bent, teken dan de petitie!

teken_de_petitie

Advertenties