Infantilisering van de samenleving!

geentijd

Een zeer interessant artikel, vooral omdat eigenlijk velen zich hierin moeten herkennen, maar helaas niet doen!

Het grootste deel van het volk klaagt steen en been over de “demonisering” van onze machthebbers (De EU en onze regeringen)! Wij worden op allerlei manieren gemanipuleerd en onderdrukt door de (door onszelf gekozen of door onze strot geduwde) machthebbers ! Ja “door de strot duwen betekent namelijk in dit geval zonder protest”

Maar als het er op aankomt om hier verandering in te brengen, dan laat bijna iedereen het afweten. Dan hebben ze ineens geen zin of geen tijd.!
Kijk maar naar de petitie tegen het proces van Wilders!
Net als bij de moord op Pim Fortuyn, is bijna iedereen weliswaar zeer geschokt maar men gaat al snel gewoon over tot de orde van de dag!

Dit is niet meer infantiel maar suïcidaal!

Lees hier een paar voorbeelden:
“tijdens het lezen zag in een flits veel parallellen met de huidige menselijke samenleving, vooral waar het de verzorgingsstaat betreft. Men heeft het vaak over de feminisering van de maatschappij, maar hand in hand daarmee gaat in mijn ogen de infantilisering van de maatschappij”!

“Doordat de staat zich steeds meer als een vader/moeder gaat opstellen en de individuele mens steeds minder uitdagingen heeft om zelf zijn leven op poten te zetten, vervalt niet alleen de drang om activiteiten in die richting te ondernemen, maar daarnaast blijven mensen emotioneel in een kinderlijk stadium steken. Een sprekend voorbeeld hiervan is de snelheid waarmee mensen tegenwoordig beledigd zijn en menen recht te hebben op vrijwaring van ‘zich beledigd voelen’. Dit gaat nu zelfs zo ver, dat mensen zoals Wilders aangeklaagd worden en justitieel vervolgd wegens belediging. “

“Als ik om me heen kijk zie ik de infantilisering. De zelfingenomenheid en zelfrechtvaardiging, de overtrokken reacties als iemand het waagt om een ander te bekritiseren, het hedonisme en het kinderlijke niveau waarin het onderwijs, de media en de politiek terecht aan het komen is. De voorbeelden van infantilisering zijn overal om ons heen. Het is te zien in het niveau van de televisieprogramma’s, die de kijker als onmondige puber beschouwt, maar ook in de debilisering van de rede, het denken, door het postmodernisme, waarin emoties de boventoon voeren in non-debatten waar iedere verzonnen mening net zo veel waard is als redelijke argumenten en feitelijke ervaring”

“Een generatie van mensen die in de kindertijd is blijven steken aangezien er iedere stimulans om een vrije volwassene te worden ontbreekt en zelfs de kop in wordt gedrukt. Ik zie dat als een groot gevaar en evolutionair gezien een verkeerde ontwikkeling”

“Het is voornamelijk het linkse gedachten’goed’ dat dit veroorzaakt. Feminisering, emotionele instabiliteit en overgevoeligheid voor ‘negatieve’ invloeden. Erachter doemt het spook van het communisme op, waar ieder persoonlijk initiatief door de staat is afgenomen en iedere oorspronkelijke gedachte of gedraging een afwijking is en daardoor verdacht. Het zal dan wel door een psycholoog te verklaren zijn, waarom de goedmens, de linksmens, zo’n heilig respect heeft voor de islam en de moslims. Ze zien hier de agressiviteit en de ‘nobele wilde’, aspecten die ze zelf zijn kwijtgeraakt en uit alle macht uit de westerse samenleving aan het verbannen zijn waar het de eigen soort betreft. Klaarblijkelijk is bij de linkse goedmens de afkeer van de eigen samenleving zo verankerd, dat men de vernietiging ervan voorstaat en bemoedigt.”

Eén ding is zeker: Een organisme dat niet meer voor zichzelf kan of wil opkomen, is gedoemd te verdwijnen. De wereld is geen paradijs, maar een keiharde leermeester. levensvormen die daar niet tegenop kunnen zullen worden overmeesterd en hun plaats zal door anderen worden ingenomen. Pubers zijn geen partij voor volwassen (roof)dieren.”

Bron: https://fenixx.org/2016/10/16/infantilisering-van-de-samenleving/

Advertenties