Overwinning Oost-Europa: EU wil stoppen met verplichte asielquota

closed

Het voortdurende verzet van Oost-Europese landen tegen de verplichte EU-herverdeling van migranten lijkt effect te hebben. Europese ministers geven, al dan niet schoorvoetend, toe dat er in het vervolg meer manieren moeten zijn voor lidstaten om solidariteit te tonen.

De Europese ministers van Justitie kwamen donderdag samen in Luxemburg om het gezamenlijke asielbeleid te bespreken, waaronder ook het EU-herverdelingsplan. In mei dit jaar – tijdens de migratiecrisis – stelde de Europese Commissie voor om 160.000 migranten vanuit Italië en Griekenland over te brengen naar andere EU-lidstaten, door ieder lid te verplichten een deel voor zijn rekening te nemen. Nederland steunde het voorstel.

‘Migranten hebben eigen wil’
Polen, Slowakije, Slovenië en Hongarije keerden zich echter direct tegen het plan en weigerden asielzoekers op te nemen, bijvoorbeeld omdat ze veelal van islamitische afkomst zijn. Maar ook omdat migranten helemaal niet naar Oost-Europa zouden willen, maar naar landen als Duitsland. ‘Migranten zijn niet te minimaliseren tot cijfers. Ze hebben hun eigen wil,’ legde de Slovaakse minister Robert Kalinak uit.

Het Oost-Europese blok slaagde erin om het herverdelingsplan tot een fiasco te maken. Tot op heden maakten slechts 6.000 migranten de oversteek naar andere lidstaten. Eerst werd door de EU nog gedreigd met een grote geldboete voor landen die niet meewerken, maar dat werd nooit doorgezet.

Commissie wil praten over flexibeler beleid
Zo moet het dus niet, ziet ook de Europese Commissie. Na de vergadering in Luxemburg gaf eurocommissaris Dimitris Avramopoulos dat ‘we ons nader moeten beraden op nieuwe vormen van flexibiliteit. De Commissie staat daar open voor’. Landen in Oost-Europa dringen al langer aan op ‘flexibele solidariteit’: andere bijdragen – bijv. ontwikkelingsgeld – moeten toegestaan zijn, om af te komen van de migrantenquota.

Lees hier verder: Elsevier.

RP: Ze doen net of dit een gunst is! Het volk van Europa heeft NOOIT ingestemd met het bekostigen van miljarden gelukzoekers (of is Afrika ook in oorlog?) en reken maar dat het terugdringen van de quota ook een behoorlijk kostenplaatje (o.a. fikse verhoging van ontwikkelingsgelden) met zich mee zal brengen. “Ons kent ons”,  dus trap er niet in!

Advertenties