“Europa” klaagt Nederland aan om asielwet!

Het Toppunt van dictatoriale onbeschaamdheid!

eu-dictator

De Europese Commissie start een juridische procedure tegen 19 EU-landen, waaronder Nederland. De landen zouden zich niet aan Europese asielwetgeving hebben gehouden.

Nederland telde in 2015: 203.000 immigranten! Dit aantal is inmiddels gestegen met bijna een kwart miljoen! (CBS)

In de eerste helft van 2016 zal de Nederlandse bevolking de grens van 17 miljoen inwoners passeren. Hierna stijgt het inwonertal volgens de nieuwe prognose verder door tot 18 miljoen rond 2035.
Daarna zal de bevolking in een trager tempo toenemen, omdat het aantal sterfgevallen sterk oploopt door de vergrijzing (van de eigen bevolking!)

Migratie is sinds 2015 belangrijker voor de bevolkingsgroei dan natuurlijke aanwas, en dat zal de komende drie jaren zo blijven!

statcbs https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/51/bijna-kwart-miljoen-immigranten-verwacht-in-2016

https://ejbron.wordpress.com/2015/09/23/europa-klaagt-nederland-aan-om-asielwet/

Advertenties