WIJ MOETEN ONS SCHAMEN!

burgerturk

Aan alle Turkse Nederlanders!
(Degenen die geen Nederlands verstaan of helemaal niet kunnen lezen, kunnen dit eventueel laten vertalen)!

Weet u meneer of mevrouw Turk, na decennia lang hier te hebben gewoond en gewerkt, na jarenlang optimaal gebruik/misbruik van onze sociale verworvenheden te hebben gemaakt, nadat uw kinderen er blijk van gaven niet mee te kunnen komen in een westerse maatschappij en massaal voor een leven in de marge kozen, gedraagt u zich nog altijd als een toerist. U heeft er blijk van gegeven niet voor een nieuw vaderland te hebben gekozen, u heeft geprobeerd uw land te exporteren, u heeft geprobeerd uw cultuur aan de oorspronkelijke bewoners hier op te dringen. Kennelijk vond u die beter dan wat u aantrof.

En langzaam maar zeker dringt het nu tot die botte hersenen van u door dat wij daar niet van gediend zijn, wij zijn het namelijk niet met u eens, sterker nog wij vinden uw cultuur, voor zover daar al sprake van is, ver minderwaardig aan de onze. Wij stellen het ook niet op prijs dat u ervoor kiest om zelfs na decennia nog altijd in de klederdracht van uw verre voorouders rond te banjeren. U heeft er niet voor gekozen om Nederlander onder de Nederlanders te worden, u heeft ons land niet omarmd als uw nieuwe vaderland, u heeft ervoor gekozen om te proberen vast te houden aan uw armzalige cultuur. Dan moet u ook niet verbaasd zijn als Nederlanders dan op hun beurt vinden dat als u alles uit uw vaderland zo fantastisch vind het tijd is om terug te keren. In Turkije bent u uiteindelijk onder gelijkgestemden, mensen die dezelfde als religie verkleedde ideologie aanhangen. Het wordt, vinden wij, tijd dat u een keus maakt, blijft u Turk of wordt u Nederlander, het paspoort heeft u al maar aangezien u ook nog een Turks paspoort bezit hebben wij er geen probleem mee als u het onze inlevert. Even goeie vrienden, nou ja dat moet u niet te letterlijk nemen hoor, dat is een uitdrukking. En uiteindelijk heeft u ervoor gekozen om geen vrienden te worden ondanks de vele handreikingen die daartoe zijn gedaan want weet u al die uitkeringen, al die subsidies waar u zo veelvuldig gebruik van maakte die werden opgehoest door hardwerkende Nederlanders. En dat terwijl u niet of nauwelijks daaraan heeft bijgedragen noch de intentie heeft dat ooit te gaan doen.

En inderdaad, wij Nederlanders moeten ons diep schamen. Schamen dat onze politici hebben toegestaan dat uw overheid hier moskeeën mocht bouwen met imams die opgeleid waren in Turkije, die elke week een door Turkije geschreven ‘preek’ voorlezen. Schamen dat wij het hebben toegestaan dat u alles in het werk kon stellen om uw oorspronkelijke cultuur te behouden zonder dat wij daar grenzen aan stelden. Schamen dat wij het hebben toegestaan dat u uw regionale oorlogen tegen minderheden in uw thuisland naar hier hebt kunnen exporteren. Zelfs het nakomen van Artikel 1 van onze grondwet was al teveel gevraagd, Alevieten, Koerden, Armeniërs en andere minderheden waar wij nog nimmer van gehoord hebben worden door u gediscrimineerd dat het een lieve lust is. Maar o wee als u een keer het waanidee heeft gediscrimineerd te worden, dan is Leiden in last!

Weet u het merendeel van de Nederlanders heeft het wel zo’n beetje gehad met de Turken en de Marokkanen die hier naartoe kwamen omdat ze in eigen land geen menswaardig bestaan op konden bouwen. U heeft hier een meer dan ruimhartige kans gekregen en u hebt die niet genomen. Dat is niet erg hoor, wij zijn daar niet boos om, wij willen alleen graag dat u daar dan ook de consequenties aan verbind, ga terug naar dat prachtige land van u, bid voor ons part twintig keer per dag, geniet van het gejammer uit minaretten, ga gezellig zondags naar een steniging of een afranseling, geniet van de hitte, bouw huizen van kamelenstront, huw je minderjarige dochter uit aan een neef van middelbare leeftijd maar val ons er niet meer mee lastig.

Weet u, wij hebben u namelijk wel gehoord maar het beviel ons gewoon niet, wij hebben namelijk een heel andere kijk op mensenrechten, wij vinden man en vrouw wel gelijkwaardig, wij vinden religie een bijzaak en geen hoofdzaak. Wij vinden de cultuur waar u zo trots op schijnt te zijn minderwaardig en aangezien we het op dat punt nooit met elkaar eens zullen worden is het beter afscheid te nemen, pak de hele handel die je hier bij mekaar hebt gescharreld op, laad het in die overjarige Mercedes en vertrek met de Noorderzon, wij zullen u uitzwaaien goed?

Fenixx

Bovenstaande geldt voor IEDERE immigrant, die het vertikt te integreren!

Advertenties