Het volk als de perfecte onderdaan in plaats van de mondige soeverein.

merkelnazi1

Merkel steunt oproep voor EU-lessen op school om de ‘groeiende euroscepsis’ tegen te gaan
De Duitse bondskanselier wil “EU-onderwijs op de scholen in heel Europa om de volgende generatie voor te bereiden en om een Europese aanpak te bevorderen”. Scholieren moeten in de klas een ‘Europese Unie vorming’ krijgen om ‘onwetendheid’ en de groeiende publieke euroscepsis aan te pakken,
https://ejbron.wordpress.com/2014/03/08/merkel-steunt-oproep-voor-eu-lessen-op-school-om-de-groeiende-euroscepsis-tegen-te-gaan/

De gehersenspoelde nieuwe generatie.

Een politiek die ten strijde trekt tegen onderwijs, intelligentie en geestelijke ontplooiing, vernietigt de verworvenheden en pakt de toekomst van zijn burgers af. De strijd tegen het intellect gaat vooraf aan de instorting van de cultuur en sluit af met de vernietiging van de samenleving.
De oorlog van het kartel van de oude politiek tegen het verstand gaat zelfs zo ver dat de ontwikkeling van en het vermogen tot zelfstandig denken zo mogelijk al op kinderleeftijd tegengewerkt moeten worden.

Deze (gehersenspoelde) generatie “Pokemon Go” mist dan ook het vermogen tot realistische inschattingen en eigen-verantwoordelijke denkprocessen. Hoofdzaak dat de onwetendheid heel goed getwitterd kan worden.

Wanneer een schare toneelspelers, die een derderangs democratietheater opvoert, de regeringsmacht in handen heeft en niets onbeproefd laat om het gezonde mensenverstand uit de weg te ruimen. Deze troep parvenu´s, partijsoldaten en gestraalde studenten heeft het tot staatsdoctrine verklaard de burgers op te voeden tot stuurbare idioten die een record bedrag aan belasting betalen. Alles voorzien van het etiket van het goede om ermee weg te komen. En tenslotte opdat niemand in de gaten heeft hoe weinig verstand (of helemaal geen) de “dragers van verantwoordelijkheid” zelf laten heersen.

https://ejbron.wordpress.com/2016/09/25/de-oude-partijen-voeren-oorlog-tegen-het-gezonde-mensenverstand/

Advertenties