Waarom de EU blootstaat aan de despotische verleiding.

juncker-alcohol

Ik onderschrijf de meeste artikelen van Afshin EllianOnderstaand artikel vind ik echter veel te mild en te rooskleurig!

“Wanneer de geloofwaardigheid het gezag continu aantast, kunnen deze autoriteiten in autoritaire personen en instellingen veranderen”. Dit klopt!

“De grensoverschrijdende ongelukken, het islamitische terrorisme of het migrantenvraagstuk behoren tot het domein van het onvoorspelbare”.
Hier ben ik het absoluut niet mee eens! Een kind kan aanduiden dat deze these allang is ontkracht. Een besluit om een invasie van miljoenen levensgevaarlijke (primaten)groepen in een westers land binnen te halen heeft een allesvernietigend resultaat. De desastreuze gevolgen hiervan zien wij nu dagelijks!

“De gebeurtenis bestaat soms ook uit bezorgdheid. De politici die deze zorgen ontkennen of onderdrukken, begrijpen niet hoe de gebeurtenispolitiek werkt. Een reflectie op dit thema is cruciaal voor het begrijpen van de onmacht van de EU-bestuurders: de gebeurtenissenpolitiek is immers, in tegenstelling tot de regelpolitiek, een existentiële toestand”. Ik denk dat het woord “bezorgdheid” bij de EU-bestuurders volkomen onterecht is! De EU is namelijk een fascistische, communistische dictatuur en  een extreem gevaarlijke opvolger van de totalitaire regimes uit de 20e eeuw!

“De EU kan zich alleen de gebeurtenissenpolitiek eigen maken als de autoriteiten ook de eigen persoonlijke ondergang in een gebeurtenis zouden aanvaarden. Iemand als Jean-Claude Juncker – de voorzitter van de Europese Commissie – bijvoorbeeld is daartoe niet in staat.” Deze man leeft in een (door alcohol benevelde) fantasie-wereld.

De EU riskeert daarom ten prooi te vallen aan het despotisme. Dit risico is inmiddels al lang een feit!

Bron: Elsevier

Commentaar: Realpredictor